Long Island Escorts Manhattan Escorts New York Escorts NYC Escorts

Årskonference 2024: Nye tider

Der er nu call for abstract til konferencen i 2024. Se mere her.

KOMMENDE GÅ-HJEM-MØDER:


Workshop med DES etikgruppen

Workshop med DES etikgruppen: Reflekter med hjælp af etiske principper og træn dit etiske kompas

DES etik-gruppe inviterer til en workshop om kollegial refleksion med hjælp af etiske principper over etiske dilemmaer og paradokser i evalueringsarbejde.

Deltagere på DES seneste to årskonferencer har fremhævet etikgruppens læringsseminarer som et tiltrængt refleksivt rum, hvor de har fået mulighed for at sammen sætte ord på svære situationer i arbejdet med evaluering. Samtidig er de blevet klogere på, hvordan de kan skærpe sit etiske kompas og navigere i dilemmaer, hvor deres evalueringsfaglige dømmekraft kommer under pres.

Derfor vil etikgruppen gentage succesen så DES medlemmer og andre, der ikke kunne deltage i årskonferencen, kan deltage i en lignende workshop. Gruppens formål er at bidrage til kollegial etisk refleksion blandt DES medlemmer og andre, der arbejder med evaluering, gennem workshops, læringsseminarer og møder.

På workshoppen får du:

  • Træning i at få øje på de etiske dilemmaer og paradokser i egen praksis
  • Træning i at bruge etiske principper for evaluering på egne eller fagfællers cases og skærpe dit etiske kompas
  • Mulighed for at prøve at arbejde struktureret med etisk refleksion gennem brug af et metodekit som du får med dig hjem til brug på din arbejdsplads.
  • Mulighed for at møde fagfæller til gode refleksive snakke som vi fortsætter med til en fælles After Work!

Dato: 19. april

Tid: 13 – 15.30 med efterfølgende After Work for DES medlemmer på nærlliggende Zoku. https://livezoku.com/copenhagen/da/eat-drink/

Sted: Væksthuset, Sundholmsvej 34, 1., 2300 Kbh S

Workshoppen faciliteres af etikgruppen ved:

  • Karen Ask, chefkonsulent i Væksthusets Kompetencecenter
  • Stine Page, chefkonsulent i Connector
  • Laura Marie Kalmark, kvalitetskonsulent I Rådgivningsdanmark
  • Kirsten Collins, indehaver og chefskonsulent i Adaptive Purpose
  • Jette Annasofia Lunding Toft, Chefkonsulent Kvalitet, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Workshoppen er for alle, der arbejder med eller er involverede i evaluering – evaluatorer samt bestillere, deltagere eller brugere af evalueringer.

Du kan læse mere om etikgruppens arbejde og downloade metodekittet og de etiske principper her.

Tilmelding skal ske på des@ineva.dk.

Pris
Det er gratis at deltage. Der opkræves 150 kr. plus moms for forplejning, hvis du er forhindret og ikke melder afbud senest dagen før kl. 12.