Long Island Escorts Manhattan Escorts New York Escorts NYC Escorts

Mini-konference om Fondsevaluering

Tid: 24. marts

Sted: Mødecenter Odense

Arbejder du med fondsfinansierede projekter inden for de store velfærdsområder? Er du optaget af de dilemmaer, som præger udviklingen i et komplekst felt, når bevillinger fra de filantropiske fonde spiller en større og større rolle og evalueringerne af bevillingerne tillægges stor betydning?

DES inviterer til forårets minikonference, hvor vi sætter fokus på fondsevalueringer. Minikonferencen afholdes onsdag den 24. marts 2022 i Mødecenter Odense.

På dagen går vi undersøgende til værks, når vi sammen arbejder med at udforske og udfolde fondsevalueringernes betydning på de store velfærdsområder, hvor bevillinger og evalueringer kan være med til at trække udviklingen i en bestemt retning. Vi samler evaluatorer, projekt- og fondsrepræsentanter i et neutralt rum omkring en dagsorden, som giver mulighed for alle parter at deltage i fælles professionelle drøftelser om spørgsmål som:

  • hvad er evalueringens rolle? Kritisk ven, opbygger af projektevalueringskompetence, dokumentation af resultater, facilitering af læring?
  • hvordan evalueres effekter? Hvilken betydning har evalueringsdesignet for evaluering af effekter på både kort og lang sigt for forskellige målgrupper?
  • hvordan samarbejder parterne om evalueringer? Hvordan kan alle parter navigere mellem forskelligartede interesser fra bevillinger, evalueringer og det konkrete projektarbejde?

Dagen kommer til at bestå af dilemmafyldte drøftelser om fondsevalueringer med målet at alle går klogere hjem fra dagen. Ambitionen er at deltagerne skal få en bedre forståelse for egen og andres roller og handlerum i et nært samarbejde med øvrige parter, så at vi kan lave endnu bedre evalueringer og projekter i fondsbevillinger.

Sæt kryds onsdag den 24. marts 2022, hvor DES afholder minikonference om Fondsevalueringer på Mødecenter Odense.

Hold øje her på hjemmesiden, mere information følger.

Mini-konference om Principfokuseret evaluering

DES afholdt den 16. november 2021 en mini-konference om Principfokuseret evaluering. Tusind tak til oplægsholdere og deltagere for gode input og drøftelser. Vi glæder os i DES til at fortsætte dialogerne i den næste tid.

Slides fra dagen kan ses her her.

KOMMENDE GÅ-HJEM-MØDER: