ÅRSKONFERENCE 18

Find præsentationerne for årets læringsseminarer og parallelsessioner Her

Klik på seminaret eller sessionen for at tilgå oplæget.

KOMMENDE GÅ-HJEM-MØDER:


Hvordan kan biometriske data anvendes til evaluering?


Tidspunkt: Tirsdag den 13. november 2018, kl. 15.00-17.30

Sted: Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N, Bygning D, 1. etage, lokale 112


Biometriske teknologier er de seneste år blevet mere præcise og nemmere at anvende. Med biometrik er det muligt at måle biologisk respons millisekunder efter det en person oplever, og respons kan fx sammenholdes med video og lydoptagelse. Den styrkede teknologi gør det relevant at reflektere over biometrikkens anvendelsesmuligheder på evalueringsfeltet. Kan biometriske data fortælle os noget om aktørers emotioner og respons i de sociale settings vi ønsker at evaluere, som fx surveys og feltstudier ikke kan? Kan vi opnå bedre indblik i den sociale verden ved at kombinere biometriske data med andre evalueringsmetoder?