ÅRSKONFERENCE 19

Under temaet ‘Evaluatorpositioner før og nu beder bestyrelsen nu alle interesserede i at sende et abstract til enten læringsseminar, parallelsession og paper sessions. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 4. til 6. september og læs mere

 

Her

 

KOMMENDE GÅ-HJEM-MØDER:


Dynamiske effekter af offentlige udgifter

Skattekronerne er med til at finansiere vores børnehaver, ældrepleje, sygehuse og veje, men ud over den direkte betydning for den enkelte dansker, så kan de offentlige udgifter til velfærdsydelser også tænkes at have en mere indirekte påvirkning. Udgifterne kan for eksempel have indflydelse på, hvor meget befolkningen ønsker at arbejde, eller det kan tænkes, at de udgifter, som bruges på et område, mindsker udgifterne på et andet område. Det kaldes for dynamiske effekter.

Dynamiske effekter af offentlige udgifter er kommet højt på den politiske dagsorden i Danmark, men forskningsmæssigt er det et meget understuderet felt. På den ene side er der god grund til at formode, at der kan være ganske store dynamiske effekter af investeringer i for eksempel veje, børnepasning og uddannelse, men på den anden side er der en række forhold, som gør, at svaret bestemt ikke er givet på forhånd. Det er for eksempel meget vigtigt at tage udgangspunkt i det nuværende høje niveau for offentlige udgifter og så analysere effekten af relativt små ændringer i forhold til det eksisterende niveau. Sådanne små ændringer medfører ikke nødvendigvis en dynamisk effekt. For et land som Danmark, der har en meget stor offentlig sektor, er det særligt relevant at undersøge dynamiske effekter. Men ind til videre er betydningen af dynamiske effekter kun analyseret i meget begrænset omfang, og dynamiske effekter af offentlige udgifter indgår ikke på nuværende tidspunkt i de makroøkonomiske modeller, der anvendes til at forme regeringens politik.

I VIVE starter i august 2019 et nyt forskningsprojekt, der løber over 4½ år. Formålet er at få en bedre forståelse af omfanget og karakteren af dynamiske effekter af offentlige udgifter. Det skal danne basis for en eventuel revidering af makromodellerne for den danske økonomi, og potentielt kan det også blive første spadestik til en ny generation af modeller. Den analytiske tilgang vil både være teoretisk og empirisk. Fokus er på, hvordan offentlige udgifter spiller ind på husholdninger og firmaers adfærd, samt hvordan markedsmekanismer påvirkes af den offentlige medfinansiering. Projektet er forankret i VIVE med Aarhus og Københavns Universitet som samarbejdspartnere. Desuden bliver en række internationale forskere samt modeleksperter fra DREAMmodel-gruppen tilknyttet projektet.

Oplægsholder er professor Nicolai Kristensen, som står i spidsen for projektet hos VIVE. Nicolai forsker inden for en række centrale samfundsforhold med særligt fokus på den offentlige sektor og effektmåling af politiske tiltag.

Oplægget afholdes  i samarbejde med Socialstyrelsen. Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning. Det er gratis at deltage for medlemmer af Dansk Evalueringsselskab.

Tidspunkt: 2. april 2019 kl. 14-15.30. Tilmelding senest 26. marts.

Sted: Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C, mødelokale 9 og 10

Tilmeld dig ved at skrive til des@ineva.dkMINI-KONFERENCE MED MICHAEL QUINN PATTON I MAJ 

Dansk Evalueringsselskab har den store fornøjelse at invitere til mini-konference med den respekterede evaluator Michael Quinn Patton. Efter han var hovedtaler ved Dansk Evalueringsselskabs årskonference i 2016, har vi fået utallige opfordringer til at invitere ham igen. Med støtte fra AP Møller Fonden og i samarbejde med Socialstyrelsen er det nu blevet muligt.

Michael Quinn Patton har gennem en årrække haft stor betydning for evalueringsfeltet via sit praktiske og teoretiske arbejde. Han er manden bag anvendelses- og udviklingsorienteret evaluering og hans seneste bidrag er `Principle Focused Evaluation´ og `Blue Marble Evaluation´. En rød tråd i hans arbejde er en insisteren på at håndtere kompleksitet på fornuftig vis, og på at evalueringer skal være nyttige og brugbare.  Vi har bedt Michael Quinn Patton om at tage afsæt i sit arbejde med Principle Focused Evaluation og afholde to sessioner med hver deres fokus.

PROGRAM

Kl. 9.30 – 12.30:  Introduction to Principle Focused Evaluation

What is it? When is it appropriate, What is the Guide Framework?

Kl. 13.30 – 16.30: working seminar for experienced evaluators 

Experiences and challenges from applications of principle focused evaluation in a Danish Context. Participants contribute with questions and perspectives.

PRAKTISK INFORMATION

Mini-konferencen afholdes den 14. maj 2019 hos Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense. Det er muligt at tilmelde sig formiddagssessionen eller begge sessioner. Vær opmærksom på at eftermiddagens session kun er for medlemmer af evalueringsselskabet. Den er målrettet erfarne evaluatorer, som allerede har kendskab til `Principle Focused Evaluation, og som er indstillet på at bidrage aktivt til seminaret med egne erfaringer og perspektiver.

Pris for formiddagens sessionMedlemmer af DES: 600 kr. plus moms

Ikke-medlemmer af DES: 1000 kr. plus moms

Pris for hele dagenMedlemmer af DES: 1000 kr. plus moms UDSOLGT 

Priserne er ekskl. moms. Der er et begrænset antal pladser til arrangementet, og pladser fordeles efter først til mølle princippet. Bemærk at prisen for hele dagen er inkl. frokost, mens prisen for formiddages program er ekskl. frokost.

Meld dig ind i Dansk Evalueringsselskab her. Prisen er 900 kr. plus moms for et personligt medlemskab pr. år og 4.500 plus moms for et organisationsmedlemsskab pr. år, og foruden rabat på dette arrangement får du ligeledes rabat på den årlige konference samt adgang til erfagrupper, gå-hjemmøder og meget mere.

Tilmeld dig arrangementet her.

Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Dansk Evalueringsselskab sekretariat på des@ineva.dk