Årskonference 2007

Dansk EvalueringsSelskab afholdte den 13.-15. september 2007 sin årlige evalueringskonference. Konferencen foregik på Koldingfjord i Kolding.

Konferencen bestod igen i år af en række udviklingsseminarer torsdag, efterfulgt at selve konferencen fredag til lørdag med parallelsessioner og plenumoplæg. Der var i år 210 deltagere på konferencen.

Temaet for konferencen var "Professionalisering af evaluering".

Download program for årskonferencen 2007: Klik her


Download materiale fra konferencen

 

OBS: Nogle oplægsholdere har ikke ønsket eller har ikke haft mulighed for at offentliggøre deres oplæg på hjemmesiden. Derfor mangler enkelte links. 

Udviklingsseminar
Seminar 1: Evert Vedung, Statskundskab, Uppsala Universitet: Integration af evaluering i policy cirklen

Seminar 2: Vibeke Normann Andersen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet: Brugerinddragelse i evaluering

Download slides her

Seminar 3: Lars Skipper, Anvendt KommunalForskning: Evaluering og effektmåling i praksis

Download slides her

Seminar 4: Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og Olaf Rieper, Anvendt KommunalForskning: Evidensproducerende organisationer og systematiske forskningsoversigter

Download program for seminaret her

Download slides her og her

Seminar 5: Peter Rhode, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Hvordan anvendes kvalitetsaudit som evalueringsmetode - en introduktion af en ny metode til evaluering og dokumentation på det sociale område

Download slides her

Seminar 6: Maria Appel Nissen, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet: Virkningsevaluering, refleksionsteori og kvalitetsudvikling i praksis

Download slides her

Plenumoplæg
Plenum 1: Olaf Rieper, Anvendt KommunalForskning: Udfordringer på evalueringsfronten i Danmark

Download slides her

Plenum 2: Morten Boje, Administrationspolitisk Center, Finansministeriet: Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer

Download slides her

Plenum 3: Thorkil Juul, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Jan Olsen, Kommunernes Landsforening og Jens Blom Hansen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet: Må vi kigge indenfor? - Information som grundlag for en bedre offentlig sektor

Download Thorkil Juuls slides her

Download Jan Olsens slides her

Plenum 4: Svend Jakobsen, Europakommissionen: Evaluation in the European Commission: The development of an evaluation framework to cover diverse policies and complex methods of implementation

Download slides her

Plenum 5: Rafika Amira, Policy Implementation and Capacity Building, Results Based Management Division, Treasury Board of Canada: Case Study: Evaluation - A Canadian Federal Government Priority

Download slides her

Parallelsessioner
Session 1: Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet: Professionalisering af evalueringsfeltet - er en evalueringsuddannelse vejen frem?

Download slides her

Session 2: Ole Winckler, Udenrigsministeriets Evalueringskontor: Erfaringer med opbygning af evalueringskapacitet i Danidas programsamarbejdslande

Session 3: Rafika Amira, Policy Implementation and Capacity Building, Results Based Management Division, Treasury Board of Canada: Certification of Evaluator in the Government of Canada: The way ahead

Download slides her

Session 4: Svend Jakobsen, Europakommissionen: Evaluation activities and results within and across the Directorates General of the European Commission

Download slides her

Session 5: Tim Jeppesen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI): Institutionalisering og professionalisering igennem KREVI

Download slides her

Session 6: Cliff Kaltoft, Landsforeningen af VæreSteder: Meningsløs registrering eller opsamling af værdifuld viden - evaluering set i et praktikerperspektiv

Session 7: Bianca Albers og Bertil Michael Mahs, Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, Socialministeriet: Resultatbaseret styring - erfaringer med at implementere evalueringers professionalisering i Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service

Download artikel "Øje for effekterne - resultatbaseret styring kan styrke offentlige indsatser" skrevet af Steffen Bohni Nielsen, Mads Nyholm Jacobsen og Morten Pedersen, Rambøll Management, udgivet i Nordisk Administrativt Tidsskrift 4/2005, 86. årgang her.