Årskonference 2008

Dansk EvalueringsSelskab afholdte den 11.-13. september 2008 sin årlige evalueringskonference. Konferencen foregik på Hotel Koldingfjord i Kolding. 

Konferencen bestod igen i år af en række udviklingsseminarer torsdag, efterfulgt at selve konferencen fredag til lørdag med parallelsessioner og plenumoplæg.

Temaet for konferencen var "Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer".

Download program for årskonferencen 2008: Klik her


 Ændringer på konferencen

Seminar 5 om "Evaluering i sundhedssektoren" har skiftet oplægsholder fra Mette Just Kjølby til Lars Ehlers. Lars Ehlers er fra Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Derudover har han stået for den nationale udvikling af Mini-MTV, er klinisk lektor med undervisning i MTV på Århus Universitet, ph.d.-vejleder og holdt flere foredrag i udlandet og DK.


Deltagerlister for konferencen

Her kan du downloade deltagerlister for hele konferencen. Listerne bliver opdateret løbende, men hvis du finder fejl i dem, må du meget gerne rette henvendelse til Dansk EvalueringsSelskabs sekretariat på Stina.Andersen@stab.rm.dk.


Download materiale fra konferencen

Her kan du downloade oplæg fra konferencen:

Seminar 1: John Mayne, Addressing Attribution using Contribution Analysis, oplæg og model

Seminar 3: Dorte Gyrd-Hansen, Økonomisk evaluering, oplæg

Seminar 4: Bjørn Nygaard, Logiske modeller som evalueringsredskab, oplæg

Seminar 5: Lars Holger Ehlers, Evaluering i sundhedssektoren, oplæg


Plenum 1: John Mayne, Addressing attribution – the potential of contribution analysis,oplæg

Plenum 2: Lisbeth Binderup, …Og hvad med ledelse?, oplæg

Plenum 4: Leon Lerborg & Henrik Hjortdal, Nye veje i styringen af den offentlige sektor, Leons oplæg Henriks oplæg


Session 1: Dea Seidenfaden, Dilemmaer og overvejelser i den kliniske praksis, oplæg

Session 3: Sven Erik Nordenbo, Forskning fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, oplæg

Session 4: Helle Ørsted Nielsen, Ex ante evalueringer af virkemidler i miljøpolitikken, oplæg

Session 5: Bjørn Nygaard, Logiske modeller til evaluering og strukturering af aftaler og kontrakter, oplæg

Session 7: Hanne Dorthe Sørensen, Helhedsorienteret selvevaluering - fra dokumentation til organisationsudvikling, oplæg