Årskonference 2009

Dansk EvalueringsSelskab afholdt den 10.-12. september 2009 sin årlige evalueringskonference på Best Western Nyborg Strand.

Download program for årskonferencen 2009: Klik her


Download slides for de forskellige plenum, seminarer og sessioner her:

Torsdag den 10. september 2009

Seminar 1: Programteori step by step - Slides

Seminar 2: Speed sparring - Slides

Seminar 3: Brugen af standardiserede målemetoder til at måle behandlingsmetoders effekt - Slides

Seminar 4: Tag en metode med hjem – Fokusgruppeinterview som kvalitetsudvikling -Slides og diagram (demonstration af affinitetsfokusgruppemetoden)

Seminar 5: Kan der blive sand forståelse mellem offentlige udbudsgivere og tilbudsgivere? - Slides del Idel II og del III


Fredag den 11. september 2009 og lørdag den 12. september 2009

Plenum 1: Forskellige veje til måling af effekt: Effektmåling på den hårde måde -slides

Parallelsession 1, session 1:
 Effektmåling ved hjælp af eksperimentel design i en dansk kommune - Slides

Parallelsession 1, session 2: Konsekvenser af det nationale indikatorprojekt - Slides

Parallelsession 1, session 3: Viden på tværs af effektdesign – randomiserede og quasirandomiserede forsøg - Slides

Parallelsession 1, session 4: Effekter af statslig regulering - Slides

Parallelsession 1, session 5: Effektmåling og ledelsesinformation - Slides


Plenum 2: Studying the effects of public policy: excamples from the United States -slides

Parallelsession 2, session 1: Hvordan kan man effektmåle inden for det socialpædagogiske felt? - Slides

Parallelsession 2, session 2: Contribution analysis i praksis - Slides

Parallelsession 2, session 3: Virkningsevaluering i praksis: Erfaringer og udfordringer -Slides

Parallelsession 2, session 4: Innovativ evaluering - Slides

Parallelsession 2, session 5: Et er et søkort at forstå… - Slides

Parallelsession 2, session 6: Undervisningsevaluering - Slides

Plenum 3: DES minus 10 år - evalueringsfeltet plus 10 år - Slides


Parallelsession 3, session 1: Evaluering af effekter af sociale og uddannelsesmæssige tiltag på baggrund af registerdata. Muligheder og udfordringer - Slides

Parallelsession 3, session 2: Evaluability Assessment - Kan det altid betale sig at evaluere offentlige indsatser? - Slides og notat

Parallelsession 3, session 3: Evalueringskultur mellem politisk ledelse og faglig identitet - Slides

Parallelsession 3, session 4: Spredning – Hvorfor er det så svært? - Slides

Parallelsession 3, session 5: Dokumentation af indsats, resultater og effekt af unges anbringelse på døgninstitution – Det Sociale Indikatorprogram i praksis i Norge -Slides