Årskonference 2010

Dansk EvalueringsSelskab afholdt sin årlige evalueringskonference og professionelle udviklingsseminarer på Best Western Nyborg Strand den 9.-11. september 2010.
Temaet for årets konference er "Fra evaluering til praksis".

Download program for årskonferencen 2010: Klik her


Download slides for de forskellige plenum, seminarer og sessioner her:

Torsdag den 9. september 2010

Seminar 1: Effektanalyser med ”process-tracing” og kvalitativ metode Slides

Seminar 2: Akkreditering på social- og sundhedsområdet i Danmark - Slides del 1 og slides del 2

Seminar 3:  Brugerundersøgelser som dokumentation og i kvalitetsudvikling Slides

Seminar 4:  Kampagneevaluering Slides

Seminar 5:  Fælles begreber og terminologi på det sociale område Slides

Seminar 7: Kvalitative interviews og fokusgrupper - Slides og Information om bogen Metoder i statskundskab 


Fredag den 10. september 2010 - formiddag

Plenum 1: Effekter af Effektmåling - tendenser og konsekvenser ved offentlig effektmåling i 00’erne - Slides del 1 og slides del 2

Parallelsession 1A: Har brugerundersøgelser blandt patienter nogen effekt? - Slides

Parallelsession 1B: The Devil is in the Design: Eksperimentel logik og kausale sammenhænge i uddannelsesforskningen - Slides

Parallelsession 1C: De kommunale kvalitetskontrakter – baggrund og forventninger -Slides

Parallelsession 1E:
 Effekter af resultatbaseret styring i Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen - Slides

Parallelsession 1F: Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder - Slides

Parallelsession 1G: Effektmåling og effektmål – de styringsmæssige udfordringer og muligheder - Slides


Fredag den 10. september 2010 - eftermiddag

Plenum 2: Evaluering af strukturreformen - Slides

Parallelsession 2A: Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på strukturreformen? - Slides

Parallelsession 2B: Visitation til vidtgående specialundervisning efter kommunalreformen - Slides

Parallelsession 2C: Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet – set i et bruger- og institutionsperspektiv - Slides

Parallelsession 2D: Forskningsevaluering – udfordringer og metoder - Slides

Parallelsession 2F: Evaluering som kvalitetsudviklingsredskab i den kommunale praksis - Slides del 1 og slides del 2


Lørdag den 11. september 2010

Plenum 3:
 Making Evaluation Relevant for Policy and Practice - Slides

Parallelsession 3E: Opbygning af evalueringskapacitet i offentlige institutioner - Slides

Parallelsession 3C: Aktiv formidling af evalueringsviden - Slides