Bestyrelsen

Helle Hansen, Formand
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI , Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K / Tlf. 33 48 09 27 / heh@sfi.dk

Hanne Søndergaard Pedersen, Næstformand 
KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Olof Palmes Allé 22, 8200 Århus N / Tlf.: 72 26 99 85 / hape@kora.dk 

Anne Therese Schultz, Kasserer
Nordsjælland/Jobcenter Hillerød, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød / Tlf. 72 32 31 05 / annsc@hillerod.dk 

Andreas Hougaard
Danmarks Evalueringsinstitut, Østbanegade 55, 3. sal, 2100 København Ø / Tlf. 35 25 46 95 / anh@eva.dk

Ditte-Lene Sørensen
Digitaliseringspolitisk sekretariat, Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17, 2100 København Ø / Tlf. 35 29 19 80 / DitSor@erst.dk

Jacob Brauner Jørgensen
Region Hovedstaden, Kildegårdsvej 28, opg. 65, rum C-318A, 2900 Hellerup / Tlf. 21 46 35 81 / jjoe0255@regionh.dk 

Jesper Buchholdt Gjørup
DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N / Tlf. 25 68 86 60 / jesgjo@rm.dk 

Julia Salado-Rasmussen
Ålborg Universitet, Frederikskaj 10, 2450 København SV / Tlf. 20 65 40 21 / jsr@dps.aau.dk

Katrine Iversen
KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Olof Palmes Alle 22, 8200 Aarhus N / Tlf. 72 26 99 65 / kaiv@kora.dk

Martin Bæksgaard Jakobsen
Oxford Research A/S, Falkoner Allé 20, 4., 2000 Frederiksberg / Tlf. 51 42 87 81 / mbj@oxfordresearch.dk

Stine Rauff Bommersholdt (Udtrådt af bestyrelsen januar 2017 grundet jobskifte)
Rambøll, Olof Palmes Alle 20, 8200 Aarhus N / Tlf. 51 61 46 78 / srb@ramboll.com