EFFEKTMÅLING: METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER

Hent program

Dansk EvalueringsSelskab afholdt den 10.-12. september 2009 sin årlige evalueringskonference på Best Western Nyborg Strand.

Download slides for de forskellige plenum, seminarer og sessioner her:

Torsdag den 10. september 2009

Seminar 1: Programteori step by step

Seminar 2: Speed sparring

Seminar 3: Brugen af standardiserede målemetoder til at måle behandlingsmetoders effekt

Seminar 4: Tag en metode med hjem – Fokusgruppeinterview som kvalitetsudvikling

Seminar 5: Kan der blive sand forståelse mellem offentlige udbudsgivere og tilbudsgivere?

Fredag den 11. september 2009 og lørdag den 12. september 2009

Plenum 1: Forskellige veje til måling af effekt: Effektmåling på den hårde måde

Parallelsession 1, session 1: Effektmåling ved hjælp af eksperimentel design i en dansk kommune

Parallelsession 1, session 2: Konsekvenser af det nationale indikatorprojekt

Parallelsession 1, session 3: Viden på tværs af effektdesign – randomiserede og quasirandomiserede forsøg

Parallelsession 1, session 4: Effekter af statslig regulering

Parallelsession 1, session 5: Effektmåling og ledelsesinformation

Plenum 2: Studying the effects of public policy: excamples from the United States

Parallelsession 2, session 1: Hvordan kan man effektmåle inden for det socialpædagogiske felt?

Parallelsession 2, session 2: Contribution analysis i praksis

Parallelsession 2, session 3: Virkningsevaluering i praksis: Erfaringer og udfordringer

Parallelsession 2, session 4: Innovativ evaluering

Parallelsession 2, session 5: Et er et søkort at forstå…

Parallelsession 2, session 6: Undervisningsevaluering

Plenum 3: DES minus 10 år – evalueringsfeltet plus 10 år

Parallelsession 3, session 1: Evaluering af effekter af sociale og uddannelsesmæssige tiltag på baggrund af registerdata. Muligheder og udfordringer – Slides

Parallelsession 3, session 2: Evaluability Assessment – Kan det altid betale sig at evaluere offentlige indsatser? – Slides og notat

Parallelsession 3, session 3: Evalueringskultur mellem politisk ledelse og faglig identitet – Slides

Parallelsession 3, session 4: Spredning – Hvorfor er det så svært? – Slides

Parallelsession 3, session 5: Dokumentation af indsats, resultater og effekt af unges anbringelse på døgninstitution – Det Sociale Indikatorprogram i praksis i Norge -Slides