Fra evaluering til praksis

Dansk EvalueringsSelskab afholdt sin årlige evalueringskonference og professionelle udviklingsseminarer på Best Western Nyborg Strand den 9.-11. september 2010.

Temaet for årets konference er “Fra evaluering til praksis”.

Download slides for de forskellige plenum, seminarer og sessioner her:

Torsdag den 9. september 2010

Seminar 1: Effektanalyser med ”process-tracing” og kvalitativ metode

Seminar 2: Akkreditering på social- og sundhedsområdet i Danmark – del 1 og del 2

Seminar 3:  Brugerundersøgelser som dokumentation og i kvalitetsudvikling

Seminar 4:  Kampagneevaluering

Seminar 5: Fælles begreber og terminologi på det sociale område

Seminar 7: Kvalitative interviews og fokusgrupper og Information om bogen Metoder i statskundskab

Fredag den 10. september 2010 – formiddag

Plenum 1: Effekter af Effektmåling – tendenser og konsekvenser ved offentlig effektmåling i 00’erne – del 1 og del 2

Parallelsession 1A: Har brugerundersøgelser blandt patienter nogen effekt?

Parallelsession 1B: The Devil is in the Design: Eksperimentel logik og kausale sammenhænge i uddannelsesforskningen

Parallelsession 1C: De kommunale kvalitetskontrakter – baggrund og forventninger

Parallelsession 1E: Effekter af resultatbaseret styring i Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Parallelsession 1F: Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Parallelsession 1G: Effektmåling og effektmål – de styringsmæssige udfordringer og muligheder

Fredag den 10. september 2010 – eftermiddag

Plenum 2: Evaluering af strukturreformen

Parallelsession 2A: Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på strukturreformen?

Parallelsession 2B: Visitation til vidtgående specialundervisning efter kommunalreformen

Parallelsession 2C: Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet – set i et bruger- og institutionsperspektiv

Parallelsession 2D: Forskningsevaluering – udfordringer og metoder

Parallelsession 2F: Evaluering som kvalitetsudviklingsredskab i den kommunale praksis – del 1 og del 2

Lørdag den 11. september 2010

Plenum 3: Making Evaluation Relevant for Policy and Practice

Parallelsession 3E: Opbygning af evalueringskapacitet i offentlige institutioner

Parallelsession 3C: Aktiv formidling af evalueringsviden