EVALUERING I SAMMENHÆNG

HENT PROGRAM

 

Forventningerne til evalueringer bliver stadigt større og mere komplekse. Evalueringerne skal tættere på praksis og samtidig skabe sammenhænge fra den enkelte medarbejder til den politiske dagsorden. Det er let at blive rundtosset som evaluator. Temaet for årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2015 ’Evaluering i sammenhæng’ sætter skarpt på, hvordan vi (gen)finder balancen.

Paneldebatten og salens spørgsmål på DES konferencen 2014 satte fokus på evalueringens rolle i en bredere politisk og organisatorisk kontekst. I år vil konferencen nysgerrigt forfølge den præmis, at evalueringer – og dermed også evaluatorer – i stigende grad både skal bygge bro, inddrage, udvide, integrere, opbygge og agere i en kontekst. Kort sagt: Skabe sammenhæng.

Årets konference vil tage omverdenens briller på og anskue evaluering udefra og ind. Bl.a. tillidsreformen sætter en politisk dagsorden for evalueringsarbejdet, alt imens samfundet debatterer dokumentation, kontrol, evaluering, viden og innovation – og deres indbyrdes sammenhænge. Det stiller stadigt større krav til vores evalueringer og til os som evaluatorer. Vi kan ikke længere nøjes med at være evalueringsfagligt stærke.  Tværtimod bliver vi oftere og oftere bedømt på vores kompetencer til at sætte evalueringen i dens rette sammenhæng.

Konferencen indeholder tre spor:

  1. Vertikal sammenhæng: Fra borgere og frontarbejdere til politikere
  2. Horisontal sammenhæng: Før, under og efter evalueringer
  3. Den store sammenhæng: Tillidsreformen og evaluering i kontekst

Vertikal sammenhæng: Fra borgere og frontarbejdere til politikere

Evalueringer er typisk bestilt af politikere eller deres nærmeste embedsmænd. I et traditionelt perspektiv blev evaluering ofte set som et redskab til at skabe overblik og viden på centralt niveau om, hvad der foregik i praksis. Men for evaluatorer i dag er kæden ofte vendt om: Det handler om at tage afsæt i praksis; inddrage og facilitere; opbygge evalueringskapacitet og skabe evalueringskultur.

Hvordan fordeles den rette information på de rette niveauer  i organisationen, så alle i organisationen får lige netop den evalueringsviden, de har brug for? Og hvad kræver denne øvelse af evaluator?

Horisontal sammenhæng: Før, under og efter evalueringer

Evaluering er ikke længere et klart afgrænset fænomen med en klar start og afslutning. Evalueringer skal i dag inddrage praksis og aktivt skabe legitimitet og opbakning til evalueringen blandt borgere og medarbejdere. Evalueringer i dag slutter ikke med en rapport og et punktum; de skal række ud mod fremtiden, bidrage til implementering og skabe afsæt for ny evaluering, der gør os endnu klogere.

At designe evalueringer er ikke ligetil – evalueringerne skal typisk kunne det hele. Senest har krisen ført til stigende krav om effektiviseringsfokus og økonomisk viden i evalueringer. Det kan så supplere den implementeringsviden, effektviden, og viden om virkende mekanismer, som evalueringerne længe har skullet tilvejebringe.  Evaluator skal indtage mange roller og formå at integrere forskellige evalueringsdesigns. Hvem sagde supermand m/k?

Den store sammenhæng: Tillidsreformen og evaluering i kontekst

Debatten har længe raset om de kolde og de varme hænder, måletyranni versus faglighed. Tillidsreformen er et opgør med kontrol og mistillid. Men tillidsreformen er også fyldt med begreber som ”resultater”, ”dokumentation” og ”viden om, hvad der virker”. Den politiske dagsorden er fyldt med dilemmaer og måske endda paradokser, som gør evalueringsfeltet til hajfyldt farvand. Hvad er det, der er på spil?

Konferencesporet sætter fokus på evaluering, legitimitet og mistillid. Hvordan analyserer vi den politiske kontekst? Og hvad betyder den politiske dagsorden mere konkret for os evaluatorer, når vi skal i gang med en ny evaluering?

Du kan holde dig løbende opdateret om konferencen her på siden, ved at følge os på LinkedIn eller ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

PROGRAM

Hent programmet som pdf her

Se detaljerede beskrivelser af oplæg/læringsseminar ved at klikke på ‘læs mere’ under de enkelte punkter her.

TID OG STED

Årskonferencen og læringsseminarerne afholdes torsdag d. 27. august til lørdag 29. august 2015 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

PRIS FOR TILMELDING

Du kan som medlem af Dansk EvalueringsSelskab (DES) deltage i konferencen til reduceret pris. Medlemskabet kan både tegnes personligt eller som firma/institution. Prisen er 825 kr. pr. år for et personligt medlemskab og 4125 kr. pr. år for et firma-/institutionsmedlemskab (her kan du sende 5 medarbejdere på konferencen til reduceret pris). Du har mulighed for at tegne et medlemskab ved Dansk EvalueringsSelskab ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten her. Prisen for deltagelse i konferencen inklusiv forplejning (og konferencemiddag) eksklusiv overnatning er:

Medlemmer af DES Ikke medlemmer af DES
Læringsseminar (torsdag) 1900 2300
Hovedkonferencen (fredag-lørdag) 3450 4100
Hele konferencen (torsdag-lørdag) 4700 5800

Det maksimale antal deltagere i de enkelte seminarer og sessioner er begrænset, og tilmeldinger registreres efter »først-til-mølle-princippet«. Vi beder dig være opmærksom på, at priserne også i år er uden overnatning, da du selv skal sørge for overnatning i forbindelse med konferencen. Pris for overnatning er: 895 kr. for enkeltværelse og 1195 kr. for dobbeltværelse. Koden *DES* angives ved booking på hotellet. Bookning af overnatning foregår ved at kontakte Comwell på enten +45 7634 1100 eller via hotel.kolding@comwell.dk.

AFMELDING

Du kan afmelde konferencen ved at følge linket i din bekræftigelsesmail.

Bemærk – ved afmelding gælder følgende:

Frem til og med 16. juli: gratis at afmelde

17. juli – 23. juli: faktureres med 50% af konferencegebyret

24. juli – 24. august: faktureres med 75% af konferencegebyret

25. august og frem: faktureres 100% af konferencegebyret

Generalforsamling

SLIDES FRA ÅRSKONFERENCE 2015

Torsdag d. 27. august 2015 – Læringsseminarer

Fredag d. 28. august 2015

Lørdag d. 29. august 2015