ÅRSKONFERENCE 2018

FREMTIDENS EVALUERINGSLANDSKAB

Hvad betyder debatten om offentlig styring og de aktuelle styringsmæssige forandringer for evalueringsfeltet? Hvilke nye veje skal evalueringsfeltet betræde, og hvilken betydning har det for evaluatorpositionen og de kompetencer, der er behov for både hos den interne og eksterne evaluator? Det er de spørgsmål, der stilles på Dansk Evalueringsselskabs årskonference 2018, og som både keynotes, seminarer og parallelsessioner skal belyse, udfordre og søge at besvare.

De sidste par år har drøftelsen af New Public Management og resultatbaseret styring i dansk kontekst fyldt meget, både i medierne og i evalueringsfællesskaberne. Christoffer Hood proklamerede i 2016, at NPM var på vej i graven – hvis han har ret, hvordan ser fremtidens styring så ud? Er det helt nye veje eller er det justeringer og tilpasninger af NPM, som vi har kendt det hidtil? Og hvordan skal vi som evaluatorer, ledere og medarbejdere forholde os til det og være medskabere af denne praksis via vores evalueringsarbejde? Hvordan skal vi igennem evalueringer skabe den viden, vi har brug for, for at kunne træffe kvalificerede beslutninger?

Der er tegn på, at evaluering i endnu højere grad skal være mere og andet end dokumentation af ydelser og resultater – evaluering skal kunne dokumentere og skabe værdi. Hvordan udvikler, designer og gennemfører vi de valide og kontekstbestemte evalueringer, som kan bruges i udviklingen af praksis? Hvordan kan vi blive bedre til at understøtte en evaluativ, data- og vidensinformeret praksis i hverdagen? Kan vi integrere evalueringsfeltet som en naturlig del af hverdagens organisatoriske udviklingsarbejde, så det i højere grad bliver muligt at etablere viden om netop det væsentlige i praksis, frem for meningsløse registreringer og dokumentation?

Det vil stille nye krav til evaluatoren, og evaluatorpositionen er da også i udvikling. Evaluering handler ikke længere kun om at indsamle data, analysere og afrapportere, men også om at understøtte fagpersoners egen evaluering af og udvikling af praksis. Det betyder, at vi skal kunne spille mange roller som evaluatorer. Vi skal kunne navigere i hele det klassiske evalueringsfelt, vi skal være facilitatorer, vi skal navigere i en politisk styret virkelighed, og vi skal kunne understøtte samskabelse med både ledere, medarbejdere og borgere.

Med dette års tema ønsker Dansk Evalueringsselskab at invitere jer til at være med til at præge den evalueringsmæssige dagsorden og til at tegne fremtidens evalueringslandskab. Der er meget, der tyder på, at noget nyt er undervejs – hvordan påvirker og understøtter vi udviklingen i bedst mulig retning?

Årskonferencen 2018 vil byde på oplæg fra keynotes, der fra forskellige vinkler belyser og kommer med bud på fremtidens evalueringslandskab. Vi håber meget, at I som oplægsholdere eller deltagere på dette års konference vil indgå aktivt i dialogen om, hvad morgendagen skal bringe!

Program


PRIS FOR TILMELDING

Du kan som medlem af Dansk Evalueringsselskab (DES) deltage i konferencen til reduceret pris. Medlemskabet kan både tegnes personligt eller som firma/institution. Prisen er 900 kr. pr. år for et personligt medlemskab og 4500 kr. pr. år for et firma-/institutionsmedlemskab (her kan du sende 5 medarbejdere på konferencen til reduceret pris). Du har mulighed for at tegne et medlemskab ved Dansk Evalueringsselskab ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten her. Prisen for deltagelse i konferencen inklusiv forplejning (og konferencemiddag) eksklusiv overnatning er:

Medlemmer af DES Ikke medlemmer af DES
Læringsseminar (torsdag) 2000 2500
Hovedkonferencen (fredag-lørdag) 3550 4300
Hele konferencen (torsdag-lørdag) 4800 6000

Overnatning

Vi beder dig være opmærksom på, at priserne også i år er eksklusiv overnatning. Du kan overnatte på Comwell Kolding, hvor konferencen afholdes. Pris per overnatning: 937 kr. for et enkeltværelse og 1237 kr. for et dobbeltværelse. Angiv koden *DES* ved bookning på hotellet. Du kan booke overnatning ved at kontakte Comwell Kolding på telefon: 0045 7634 1100 eller
email: hotel.kolding@comwell.dk

Afmeldingsregler

Ved afmelding gælder følgende:

Til og med 31. juli: Gratis at afmelde
1. august – 13. august: Faktureres med 50% af konferencegebyret
14. august – 10. september: Faktureres med 75% af konferencegebyret
11. september og frem: Faktureres 100% af konferencegebyret

Fakturering

Vær opmærksom på, at du først modtager fakturering for din deltagelse efter konferencen. Faktura
sendes til den ordreansvarlige.

Konference app

Med applikationen kan du få overblik over din tilmelding og dit personlige program. Sådan gør du:

  1. Hent app’en ”CM events” i App Store eller i Google Play.
  2. Åben app’en og indtast den mailadresse, som du har modtaget din bekræftelse på. Derefter vil du modtage en sekscifrede adgangskode på samme emailadresse.
  3. Indtast den sekscifrede adgangskode i appen.
  4. Lav en personlig adgangskode på fire cifre. Du kan nu bruge app’en.