ÅRSKONFERENCE 2018

TEMA: FREMTIDENS EVALUERINGSLANDSKAB

Hvad betyder debatten om offentlig styring og de aktuelle styringsmæssige forandringer for evalueringsfeltet? Hvilke nye veje skal evalueringsfeltet betræde, og hvilken betydning har det for evaluatorpositionen og de kompetencer, der er behov for både hos den interne og eksterne evaluator? Det er de spørgsmål, der stilles på Dansk Evalueringsselskabs årskonference 2018, og som både keynotes, seminarer og parallelsessioner skal belyse, udfordre og søge at besvare.

De sidste par år har drøftelsen af New Public Management og resultatbaseret styring i dansk kontekst fyldt meget, både i medierne og i evalueringsfællesskaberne. Christoffer Hood proklamerede i 2016, at NPM var på vej i graven – hvis han har ret, hvordan ser fremtidens styring så ud? Er det helt nye veje eller er det justeringer og tilpasninger af NPM, som vi har kendt det hidtil? Og hvordan skal vi som evaluatorer, ledere og medarbejdere forholde os til det og være medskabere af denne praksis via vores evalueringsarbejde? Hvordan skal vi igennem evalueringer skabe den viden, vi har brug for, for at kunne træffe kvalificerede beslutninger?

Der er tegn på, at evaluering i endnu højere grad skal være mere og andet end dokumentation af ydelser og resultater – evaluering skal kunne dokumentere og skabe værdi. Hvordan udvikler, designer og gennemfører vi de valide og kontekstbestemte evalueringer, som kan bruges i udviklingen af praksis? Hvordan kan vi blive bedre til at understøtte en evaluativ, data- og vidensinformeret praksis i hverdagen? Kan vi integrere evalueringsfeltet som en naturlig del af hverdagens organisatoriske udviklingsarbejde, så det i højere grad bliver muligt at etablere viden om netop det væsentlige i praksis, frem for meningsløse registreringer og dokumentation?

Det vil stille nye krav til evaluatoren, og evaluatorpositionen er da også i udvikling. Evaluering handler ikke længere kun om at indsamle data, analysere og afrapportere, men også om at understøtte fagpersoners egen evaluering af og udvikling af praksis. Det betyder, at vi skal kunne spille mange roller som evaluatorer. Vi skal kunne navigere i hele det klassiske evalueringsfelt, vi skal være facilitatorer, vi skal navigere i en politisk styret virkelighed, og vi skal kunne understøtte samskabelse med både ledere, medarbejdere og borgere.

Med dette års tema ønsker Dansk Evalueringsselskab at invitere jer til at være med til at præge den evalueringsmæssige dagsorden og til at tegne fremtidens evalueringslandskab. Der er meget, der tyder på, at noget nyt er undervejs – hvordan påvirker og understøtter vi udviklingen i bedst mulig retning?

Årskonferencen 2018 vil byde på oplæg fra keynotes, der fra forskellige vinkler belyser og kommer med bud på fremtidens evalueringslandskab. Vi håber meget, at I som oplægsholdere eller deltagere på dette års konference vil indgå aktivt i dialogen om, hvad morgendagen skal bringe!

TILMELDING

Tilmeldingen til konferencen åbner i maj. Du kan holde dig opdateret via vores nyhedsbrev eller på vores LinkedIn.