CALL FOR ABSTRACT – udløbet

Det er ikke længere muligt at indsende abstracts

BYD IND MED LÆRINGSSEMINAR ELLER PARALLELSESSION

Årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2018 finder sted i dagene 13. – 15. september 2018 på Comwell i Kolding. Du får her den første information om konferencen, og en invitation til selv at bidrage med din og din organisations viden og erfaringer.

Dansk Evalueringsselskab henvender sig til kommuner, regioner og statslige institutioner, forskere, konsulenter fra det private og offentlige samt andre evalueringsinteresserede. I er alle meget velkomne, og bestyrelsen vil derfor sørge for at oplæg, læringsseminarer og parallelsessioner spænder bredt.

Har du praktiske erfaringer og/eller teoretisk viden om evalueringer, som du gerne vil dele med andre, så har du mulighed for at bidrage med et læringsseminar eller en parallelsession på DES-konferencen i 2018. Du er også velkommen til at sende forslag til et læringsseminar eller parallelsessioner, som du vil opfordre bestyrelsen til at finde kvalificerede oplægsholdere til.

Deltagerne på DES-konferencen er evalueringsmæssigt på forskellige niveauer; fra begyndere til erfarne. Bestyrelsen vil gerne sikre, at der udbydes læringsseminarer og parallelsessioner, der er relevante for begge profiler, og vi vil derfor bede dig om at beskrive målgruppen i dit abstract.

Du får som oplægsholder tildelt en kontaktperson fra Dansk Evalueringsselskab, som du kan sparre med om oplægget, og som kan fungere som aktiv facilitator på konferencen.

Du kan læse mere om årskonferencens tema her.

LÆRINGSSEMINAR

Læringsseminarerne afholdes torsdag d. 13. september 2018. Et læringsseminar varer som hovedregel 3 timer, men der er også mulighed for at byde ind med et heldagsseminar (a 2 gange 3 timer).

Læringsseminaret kan med fordel kombinere teori og praksis, og vi lægger vægt på, at der er tænkt deltagerinvolvering ind i form af øvelser eller dialog – meget gerne med en hands-on-tilgang, hvor der er fokus på, at deltagerne opnår en læring og får noget med hjem, som de kan anvende i deres egen kontekst. Vores erfaring er, at læringen bedst understøttes via inddragelse af konkrete eksempler og egne erfaringer.

Der er ikke krav om, at læringsseminarer relaterer sig til det beskrevne konferencetema.

PARALLELSESSION

Parallelsessionerne på hovedkonferencen foregår fredag eller lørdag og varer 1 time. De kan vægte en teoretisk eller praktisk tilgang, eller have en kombination af teori og praksis. Da der er en begrænset tidsramme, er det dog vores erfaring, at det er vigtigt med en god planlægning af sessionen.

Bestyrelsen vil i år opfordre til, at der også indsendes forslag til parallelsessioner, hvor den faglige dialog og vidensudveksling mellem deltagerne er i fokus. Ved denne type parallelsessioner er oplægsholderen ansvarlig for at lave en rammesætning og facilitering af sessionen.

Parallelsessionerne skal knytte an til konferencens hovedtema.

INDSENDELSE AF ABSTRACT

I bestyrelsen vil vi meget gerne have indlæg fra alle potentielle oplægsholdere – også dem, som vi ikke selv kender!

For at sikre den bedste fordeling og sammensætning af oplæg opfordrer vi derfor alle, der har lyst til at bidrage til konferencen til at udforme et kort abstract. I bedes benytte dette skema og sende det til DES på des@vive.dk inden mandag den 5. marts 2018.

VILKÅR

Bestyrelsen træffer i begyndelsen af marts beslutning om, hvilke læringsseminarer og parallelsessioner, der kommer til at indgå i det endelige program. Umiddelbart derefter får alle, der har fremsendt konkrete forslag, et skriftligt svar.

Dansk Evalueringsselskab er en frivillig forening, og derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke honorar for oplæg. Hvis du holder oplæg, dækker foreningen dog en del af dine udgifter i forbindelse med konferencen (hvor meget, der dækkes, afhænger af, hvilken type oplæg du holder). Klik her for at finde foreningens honorarpolitik.

HUSK

DEADLINE for indsendelse af ABSTRACTS: 5. marts 2018. Abstract sendes til des@vive.dk

Nærmere information om konferenceprogram og tilmelding følger omkring 1. maj 2018.

Hold dig opdateret via vores hjemmeside eller vores nyhedsbrev.