Digital årskonference 2021

TEMA: Bæredygtig vidensproduktion – ansvar og dømmekraft i evaluering

Årskonferencen 2021 i Dansk Evalueringsselskab (DES) sætter fokus på bæredygtig vidensproduktion inden for evalueringsfeltet i Danmark. Konferencens tema er, hvordan produktion og anvendelse af evalueringsviden både kan tjene og virke undergravende på demokratiet. Vi skal sammen prøve at blive klogere på, hvordan vi som evaluatorer, evaluander og opdragsgivere kan navigere ansvarligt i en virkelighed påvirket af politiske interesser og mediedagsordener.

Rasmus Willig afsluttede DES´seneste årskonference med et oplæg om evalueringskulturens vrangsider. Han sendte os hjem med et billede af, hvordan evalueringskulturen, tæt koblet til NPM, har understøttet konkurrencestaten og et præstationstyranni, der gør os stressede og angste, mens den evige konkurrence skaber et overforbrug, der ødelægger vores klode. Han efterspurgte en bevægelse mod en mere bæredygtig stat – gennem ansvarsfuld kritik, der retter sig mod de undergravende strukturer.

Det er jo noget af en mundfuld, men i bestyrelsen i DES har vi lyst til at gribe bolden, tænke videre over og starte en debat om, hvilket ansvar, vi har som evaluatorer, evaluander og opdragsgivere, og hvordan vi kan forvalte det ansvar. Hvad har vi ansvar for over for borgere, praksis, rekvirenter, politikere? Og hvad er vores vilkår og muligheder for at udøve ansvarlig og oplyst dømmekraft, når vi fx igangsætter, planlægger, udfører, deltager i og formidler resultaterne af evalueringer?

Vi vil gerne bruge konferencen til at rammesætte dialoger, måske debatter, om nogle af disse spørgsmål. Vi håber, at I som deltagere vil bidrage med holdninger, eksempler og perspektiver – og selvfølgelig også gerne ved at stille nye spørgsmål.

Oplægsholdere

Vi har inviteret to stærke oplægsholdere til at bidrage med udfordrende og oplysende vinkler:

  • Peter Dahler-Larsen har stillet spørgsmålet, om det er tid til “the skeptical turn in evaluation”? Hvor vi anerkender, at evaluering er en konstruktion, og ikke pr. definition indebærer forbedring – men at evaluatorer må indtage en rolle, hvor de både agerer som udøvere af evaluering – og har et skeptisk blik på, hvilken rolle evaluering spiller, og hvad de som evaluatorer er med til at legitimere. Det vil vi gere høre ham uddybe.
  • Mads Vestergaard har i udgivelsen, ”Fake News – når virkeligheden taber”, sammen med Vincent F. Hendricks givet et bud på en analyse af udviklingen hen imod et postfaktuelt demokrati, hvor eventyrlige historier erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk debat og lovgivning. Han mener, at for at dæmme op for den farlige udvikling, er vi nødt til at forstå, hvad der forårsager den. Måske har han også et bud på, hvordan vi som evaluatorer kan spille en rolle.

Program

Se program for konferencens dag 1 – tirsdag den 20. april 2021 her.
Se program for konferencens dag 2 – onsdag den 21. april 2021 her.

Tilmelding dig konferencen her