Program tirsdag den 20. april 2021

13.00-13.15: Velkomst til året digitale årskonference ved bestyrelsen

13.15-14.15: Mads Vestergaard

Mads Vestergaard har i udgivelsen, ”Fake News – når virkeligheden taber”, sammen med Vincent F. Hendricks givet et bud på en analyse af udviklingen hen imod et postfaktuelt demokrati, hvor eventyrlige historier erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk debat og lovgivning. Han mener, at for at dæmme op for den farlige udvikling, er vi nødt til at forstå, hvad der forårsager den. Måske har han også et bud på, hvordan vi som evaluatorer kan spille en rolle.

14.15-14.30: Pause

14.30-15.30: Peter Dahler-Larsen

Peter Dahler-Larsen har stillet spørgsmålet, om det er tid til “the skeptical turn in evaluation”? Hvor vi anerkender, at evaluering er en konstruktion, og ikke pr. definition indebærer forbedring – men at evaluatorer må indtage en rolle, hvor de både agerer som udøvere af evaluering – og har et skeptisk blik på, hvilken rolle evaluering spiller, og hvad de som evaluatorer er med til at legitimere. Det vil vi gere høre ham uddybe

15.30:16.30: Debat

Mads Vestergaard og Peter Dahler-Larsen debatterer med afsæt i spørgsmål fra deltagere og fra bestyrelsen. Bestyrelsen for DES bidrager med perspektiver på bæredygtighed i evaluering.

16.30: Tak for nu og på gensyn i morgen