Program onsdag den 21. april 2021

9.00-9.15: Godmorgen og fælles velkomst

9.15-11-45: Læringsseminar

Læringsseminar 1: Casebaseret audit (klik for fuld beskrivelse)

DEFACTUM har i en årrække anvendt auditmetoden indenfor sundheds- og socialområdet. Metoden udgør et anerkendende og praksisnært redskab til evaluering, hvis vigtigste greb er at sætte de involveredes dømmekraft i spil i vurderingen af egen praksis.

Mett Marri Lægsgaard, chefkonsulent, DEFACTUM
Kirsten Overgaard, chefkonsulent, DEFACTUM

Læringsseminar 2:Udvikling af lovende praksis i velfærdsprofessionerne (klik for fuld beskrivelse)

På seminaret vil vi drøfte, hvordan faglige fællesskaber kan anlægge et dobbeltperspektiv med både borgerens og den fagprofessionelles synsvinkel. Det kræver, at indsatser har fokus på det, der er meningsfuldt for det enkelte menneske, samtidig med at der arbejdes på et velbeskrevet fagligt grundlag.

Mikkel Møldrup-Lakjer, Specialkonsulent, Center for Data, Analyse og Metode, Socialstyrelsen
Charlotte Vange Løvstad, Lektor i Socialt Arbejde, VIA University College

Læringsseminar 3: Lynkursus i forandringsteori (klik for fuld beskrivelse) 

Forandringsteori, indsatsteori, virkningsteori, programteori – kært barn har mange navne. Alle disse navne dækker over en nyttig ramme for både planlægning, implementering og evaluering af initiativer, uanfægtet om der er tale om store og langstrakte initiativer eller projekter af mere afgrænset karakter.På læringsseminaret introduceres deltagerne til principperne i forandringsteorien og gennem korte øvelser stifter deltagerne selv kendskab med processen i at opstille en forandringsteori. Desuden diskuterer vi styrkerne ved at anvende forandringsteorien som ramme for evaluering.

Nanna Limskov Stærk Christiansen, Ph.D. stud, Aalborg Universitet 

11.45-12.15: Frokost

12.15-13.45: Parallelsessioner

Parallelsession 1: Etiske overvejelser og udfordringer når du laver evalueringer af indsatser til sårbare grupper (klik for fuld beskrivelse) 

Når vi laver evalueringer af indsatser til sårbare grupper, er der mange etiske overvejelser, der er vigtige at tænke igennem i løbet af projektet. Denne session dykker ned i en række af disse og giver bud på, hvordan man tidligt i evalueringsprocessen kan imødekomme dem.

Maiken Pontoppidan, seniorforsker,  VIVE

Parallelsession 2: Forankringsfokuseret evaluering – hvordan kan evaluering bidrage til, at projekter overlever? (klik for fuld beskrivelse) 

I sessionen vil vi give et bud på, hvordan vi tidligt i projektperioden bør sammentænke evaluering og forankring. Det indebærer bl.a., at interview, workshops og analyser har et særligt fokus på behov og mål hos de samarbejdspartnere, der skal sikre indsatsens forankring på sigt.

Dorte Bukdahl, Centerchef, Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi
Robin Vickery, 
Projektchef, Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi

Parallelsession 3: Måling af bæredygtighed: Værdi og hvordan (klik for fuld beskrivelse) 

Bæredygtighed er i stigende grad fokus og overligger for indsatser på tværs af stat, kommune, privatsektor og civilsamfund. Bæredygtighed er et komplekst fænomen, og det rejser derfor en række udfordringer og muligheder, både for evaluator og for den aktør der skal omsætte indsatsen til praksis.

Oplægsholdere
Christine Rasmussen, Market Manager, Rambøll
Rikke Bjerregaard Orry, Sustainability Director, Rambøll

13.45-14.00: Pause

14.oo-15.30: Parallelsessioner

Parallelsession 4: En ansvarlig designfase – grundighed og samarbejde mellem praktiker og ekstern konsulent i evaluering af læringsprogram for udsatte børn (klik for fuld beskrivelse) 

Når man som konsulent laver et evalueringsdesign, sker det ofte i tilbudsfasen. Det skal gå hurtigt, og der er ikke megen dialog med opdragsgiver. Og lad os være ærlige: Det fører ikke altid til de mest vellykkede evalueringer.

Oplægsholdere
Nete Krogsgaard Niss, Chefanalytiker, Oxford Research
Kristine Bang Andreasen, Programchef, Lær for Livet

Parallelsession 5: Evaluering af forandringsprojekter med brug af principper om ikke-diskriminering (klik for fuld beskrivelse)  

Kan evaluering understøtte at forandringsprojekter bliver inkluderende og kommer forskellige grupper til gode? Arbejder du med at skabe forandringer der skal bidrage til mål og strategier om social bæredygtighed, herunder ikke-diskriminering?

Oplægsholdere
Rebecka Fingalsson, PhD-studerende og evalueringskonsulent, Malmö universitet
Karen Ask, Evalueringskonsulent ASKing

Parallelsession 6: En tur på rørte vande: Om at navigere, når vi leverer evalueringsresultater til politisk niveau (klik for fuld beskrivelse) 

Når evalueringer er forankret hos det politiske niveau fremmes anvendelsen af resultaterne, men omvendt opstår en række dilemmaer. I sessionen får du ny databaseret viden om udvalgte dilemmaer. I mindre grupper aktiverer vi hinandens viden og erfaring og søger sammen svar på, hvordan vi bedst navigerer, når vi leverer evalueringer til det politiske niveau.

Oplægsholdere
Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent, COI
Marie Munch-Andersen, analytiker, COI

15.30-15.45: Fælles tak for nu