Call for abstract

VILDE PROBLEMER – VILD EVALUERING?

CALL FOR ABSTRACTS TIL DANSK EVALUERINGSSELSKABS ÅRSKONFERENCE 15.-16. SEPTEMBER 2022

Deadline for abstracts var 1. april – tak for jeres bidrag. 

På årskonferencen i 2022 sætter vi fokus på evaluering og vilde problemer. Hvordan kan evaluering bidrage til løsningen af samfundets omsiggribende og vilde udfordringer?

Parallelsessioner og læringsseminarer må meget gerne knytte an til konferencens hovedtema. Abstracts om andre temaer og trends i evaluering skal imidlertid også være velkomne. I bestyrelsen vil vi i det hele taget gerne have en konference med mange typer indlæg – også fra dem, vi ikke selv kender. Vi opfordrer alle med spændende cases, metoder, resultater og andet fra evalueringsfeltet til at udarbejde et kort abstract.

Du kan byde ind med oplæg på en parallelsession eller et længerevarende læringsseminar. Du bedes benytte dette skema (pdf) eller her i word til at beskrive din plan for indhold, format og rammesætning. Send det til bestyrelsen for DES på des@ineva.dk senest den 1. april 2022.

Så snart bestyrelsen har udvalgt abstracts til konferencen tager vi kontakt til dig for den videre planlægning. En kontaktperson i bestyrelsen har dialogen med dig om dit bidrag til konferencen – så formål, rammesætning og facilitering af parallelsessionen eller læringsseminaret kommer på plads og afstemmes med tidsrammen.

Dansk Evalueringsselskab er en frivillig forening, og derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke honorar for bidrag til parallelsessioner eller læringsseminar. Hvis dit abstract antages, tilbydes én oplægsholder gratis deltagelse i konferencen og i festmiddagen torsdag.

Vi åbner for tilmelding til konferencen her på siden, når programmet er endeligt på plads. Tilmeld dig gerne vores nyhedsbrev, så får du seneste nyt om årskonferencen.

Du kan se beskrivelse af parallelsessessioner og læringsseminar her