Årskonference 2023

Evaluering i samfundets tjeneste(?) 

Se program for og slides fra uddannelsesdagen onsdag her

Se program for torsdag og slides her

Se program for fredag og slides her

På Dansk Evalueringsselskabs årskonference 2023 sætter vi fokus på, hvordan evaluering kan bidrage med værdi i samfundets tjeneste. Vi diskuterer evaluerings relevans og berettigelse i 2023 og sætter fokus på evaluerings paradokser i spændingsfeltet mellem læring og kontrol, skiftende styringsparadigmer i den offentlige sektor og samfundets kriser. Vi stiller spørgsmålet om og hvordan evalueringsfeltet har bidraget til samfundets voksende vilde problemer. Men vi ser i den grad også fremad med det opfølgende spørgsmål, om ikke både nye og gamle evalueringsparadigmer også kan bidrage til løsninger, der bringer læring, udvikling og værdi for samfundet i 2023 – og hvordan?

I sin artikel “Introduction to the Skeptical Turn in Evaluation” fra 2019 indleder Peter Dahler-Larsen med at diskutere, hvad evalueringens oprindelige løfte er. Han citerer her Peter Rossi og Howard Freedman for at formulere det som at anvende “social research methodologies to judge and to improve the planning, monitoring, effectiveness, and efficiency of health, education, welfare, and other human service programs.” 

Den formulering lægger sig i forlængelse af vores selvforståelse som evaluatorer – vi evaluerer for at give beslutningstagerne et bedre grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan samfundet kan forbedres. Vi skaber viden om, hvordan metoder til afhjælpning af hjemløshed virker, hvilken indsats til misbrugsbehandling, der virker for hvilke målgrupper, vi viser virkningen af metodeudviklingsprojekter for unge med autisme, vi dokumenterer, hvordan man bedst implementerer nye pædagogiske redskaber i folkeskolen og meget mere. 

Men evaluering er nogle gange også mere og andet end produktion af viden til forbedring af samfundet. Evaluering kan i praksis også være mistænkeliggørelse og kontrol, meningsløs aktivitetsregistrering, ubrugelige resultater, dårligt (socialvidenskabeligt) håndværk, sjusk og magtmisbrug, syltekrukker, symbolske og tomme gestusser og legitimeringer af allerede trufne beslutninger. Som evaluatorer har vi nok alle kendskab til – og har måske endda været med til at producere – evalueringer, hvis værdi er tvivlsom. Og som måske gør mere skade end gavn. Hvordan undgår vi at falde i denne kategori og opfylder evalueringens oprindelige løfte i stedet?

Med temaet Evaluering i samfundets tjeneste (?) sættes rammen for drøftelser af både etiske og metodiske problemstillinger, praktiske løsninger og konkrete erfaringer fra virkeligheden vedr. evaluerings genstandsfelter, værdier, metoder og anvendelse, når evalueringen har til formål at tjene samfundet.

Vi inviterer således til dialoger om, hvordan evaluering kan bidrage med nye løsninger på komplekse problemer og med nye metoder forbedre samfundet. Dialogen vil blive rammesat og udfoldet gennem bidrag fra blandt andre:

  •         Peter Dahler-Larsen, professor ved Københavns Universitet
  •         Evert Vedung, Professor Emeritus
  •         Sebastian Lemire, ph.d., medlem af bestyrelsen for American Evaluation Association.
  •         Thomas Aston, ph.d., metodolog og selvstændig konsulent.

Dialogerne om årets tema vil være åbne, men vil blandt andet knytte an til følgende tre undertemaer: paradokser, metoder og kapacitetsopbygning. 

Vi inviterer til en dialog om de paradokser, som evalueringsfeltet anno 2023 indeholder, forstået som der, hvor evalueringens oprindelige løfte i praksis realiseres som noget helt andet – der hvor evalueringen ikke er i samfundets tjeneste. Vi ønsker at undersøge de mekanismer, der producerer disse evalueringer og styringsparadigmer og kende deres udtryk og formål, så vi kan genkende dem og forholde os proaktivt til dem. Vi ønsker at diskutere, om vi som evaluatorer har et særligt ansvar, om vi bør handle, eller om vi bør acceptere det som et vilkår. Og hvis vi som felt skal gøre noget – hvad kan vi gøre og hvordan?

Vi inviterer også til en mere positiv dialog om de metoder og tilgange i evalueringer – nye som gamle – der har vist sig nyttige ift. realiseringen af evalueringens løfte: At skabe viden, der skaber et bedre samfund. Vi ønsker at kaste lys på og fremvise alt det gode, evaluering kan; evalueringer, der har dokumenteret, hvordan vi reducerer vold på botilbud, evalueringer, der hjælper os til at håndtere den næste pandemi og udrulning af vaccinationsprogrammer – og meget mere. 

Endelig vil vi fokusere dialogen om ‘evaluering i samfundets tjeneste’ på, hvordan vi på bedste demokratiske vis bringer evaluering væk fra forskernes og konsulenternes skriveborde og ud i praksis. Vi vil debattere, hvordan vi opbygger evalueringskapacitet i de organisationer, som har ansvaret for samfundets vigtige opgaver. Hvordan vi både kan opbygge evalueringskompetencer og kapacitet blandt frontlinjemedarbejderne og måske endda borgerne til at evaluere. Og hvordan organisatorisk evalueringskapacitet, hvor organisationer løbende lærer af deres erfaringer på et systematisk og struktureret datagrundlag, kan understøtte læring, udvikling og forbedring.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Konferencen afholdes d. 7.- 8. september 2023 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1 i Kolding 6000.

Konferencen vil dels bestå af oplæg fra danske og internationale evalueringskapaciteter, beslutningstagere og debattører –  og dels af parallelsessioner, hvor vi giver ordet til praktikere, forskere og konsulenter fra den danske evalueringsverden.  

Onsdag d. 6. september afholder vi forud for konferencen en uddannelsesdag, som kan tilvælges. På uddnanelsesdagen vil det være muligt at tilmelde sig en række professionelle udviklingsseminarer. Der er tale om heldags- og halvdagsseminarer, der har til formål at tjene som efteruddannelse. De er tilrettelagt som undervisning, der skal give deltagerne kundskaber  inden for et bestemt emne. Når dagen lægges i tilknytning til konferencen, er det af praktiske grunde: deltagerne skal alligevel rejse til konferencestedet, og nogle af underviserne medvirker også i.

Deltagelse i konferencen og uddannelsesdagen kan ske uafhængigt af hinanden. 

Du kan som medlem af Dansk Evalueringsselskab (DES) deltage i konferencen til reduceret pris. Medlemskabet kan både tegnes personligt eller som firma/institution. Hvis man er institutionsmedlem kan man sende fem medarbejdere til konferencen og uddannelsesdagen til medlemspris. Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdsplads har et institutionsmedlemsskab, så se listen her. Prisen er 900 kr. plus moms pr. år for et personligt medlemskab og 4.500 kr. plus moms pr. år for et firma-/institutionsmedlemskab.

Bliv medlem her

Hvis du bidrager med et abstract til et oplæg på konferencen, måske sammen med kolleger eller samarbejdspartnere, og I får det optaget, er der gratis deltagelse for én af jer på hele konferencen (Husk dog, at du stadig selv skal booke og betale overnatning).

Prisen for deltagelse i konference hhv. uddannelsesdag inklusiv forplejning og konferencemiddag eksklusiv overnatning er:

Medlemmer af DES Ikke medlemmer af DES
Uddannelsesdag (ons) 1.950 kr. plus moms 2.450 kr. plus moms
Konference (tors-fre) 3.600 kr. plus moms 4.600 kr. plus moms
Uddannelsesdag og konference (ons-fre) 4.800 kr. plus moms 5.900 kr. plus moms

Det maksimale antal deltagere i de enkelte seminarer og sessioner er begrænset, og tilmeldinger registreres efter »først-til-mølle-princippet«. 

OBS: Husk selv at booke overnatning

Vær opmærksom på, at prisen er uden overnatning, som du selv skal sørge for. Der er mulighed for at overnatte på konferencehotellet. Det er dog vigtigt at bestille hurtigst muligt og markere ’DES’ ved bestillingen. Du kan booke overnatning ved at kontakte Comwell Kolding på +45 7634 1100 eller via hotel.kolding@comwell.dk.