Call for abstract

CALL FOR ABSTRACTS

BYD IND MED LÆRINGSSEMINAR ELLER PARALLELSESSION 

Årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2023 finder sted fra torsdag d. 7. til fredag d. 8 september på Comwell i Kolding. Temaet for konferencen 2023 er Evaluering i samfundets tjeneste(?)

Parallelsessioner og læringsseminarer må meget gerne knytte an til konferencens hovedtema eller undertemaerne, som du kan læse mere om i beskrivelsen af årskonferencens tema. Abstracts om andre temaer og trends i evaluering skal imidlertid også̊ være velkomne. I bestyrelsen vil vi i det hele taget gerne have en konference med mange typer indlæg – også̊ fra dem, vi ikke selv kender. Vi opfordrer alle med spændende cases, metoder, resultater og andet fra evalueringsfeltet til at udarbejde et kort abstract.

Med indsendelse af et abstract har du mulighed for at blive udvalgt til et mundtligt oplæg på en parallelsession eller et længere læringsseminar.  Læs beskrivelse af parallelsessioner og læringsseminarer til inspiration for oplægsholdere på DES Årskonference her.

Du bedes benytte dette skema (word)  til at beskrive din plan for indhold, format og rammesætning. Send det til bestyrelsen for DES på des@ineva.dk senest den 30. april 2023.

Så̊ snart bestyrelsen har udvalgt abstracts til konferencen tager vi kontakt til dig for den videre planlægning. En kontaktperson i bestyrelsen har dialogen med dig om dit bidrag til konferencen – så̊ formål, rammesætning og facilitering af parallelsessionen eller læringsseminaret kommer på plads og afstemmes med tidsrammen.

Dansk Evalueringsselskab er en frivillig forening, og derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke honorar for bidrag til parallelsessioner eller læringsseminar. Hvis dit abstract antages, tilbydes én oplægsholder gratis deltagelse i konferencen og i festmiddagen torsdag.

Tilmelding til konferencen er allerede åben. Når abstracts er gennemgået og oplægsholdere er udvalgt, bliver konferencens endelige program kommunikeret. Tilmeld dig gerne vores nyhedsbrev, så̊ får du seneste nyt om årskonferencen. Det gør du her.

Du kan læse mere om årskonferencens tema her.