Seminar 1: Evaluering af læreprocesser – metodiske perspektiver og erfaringer fra skolekontekster

v/ Lars Bang og Lea Høxbroe Højbjerg, Center for Uddannelsesforskning (CFU), Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Se slides fra seminaret her

På dette læringsseminar vil omdrejningspunktet være evaluering af læreprocesser. Evaluering fylder meget i organisationer og i uddannelsessystemet generelt. Men hvordan sikrer vi, at de evalueringer, der laves omkring læring, skaber den forbedring, de er tiltænkt og at resultaterne gavner slutbrugeren? Det vil vi sætte fokus på i dette seminar, hvor vi sammen skal gå i dybden med evaluering af læreprocesser. Dagen vil blive krydret med praksisnære eksempler fra forskellige udviklingsprojekter og undersøgelsesdesigns, ligesom der løbende arbejdes med mindre cases og refleksionssessions.

På seminaret vil vi bl.a. komme omkring:

  • Hvordan evalueringer af læreprocesser kan designes
  • Hvilke metodiske tilgange, der kan være fordelagtige i evaluering af læreprocesser og ikke mindst, hvordan vi på bedst mulig vis kan få førstepersons-perspektiver frem i evaluering af læreprocesser
  • Hvad der er den fagprofessionelles rolle i evalueringen og i anvendelsen af den viden evalueringen genererer   

Deltagerforudsætninger: 
Ingen

Deltagerudbytte:
Deltagerne får viden og metoder til at arbejde med evalueringer af læreprocesser i deres organisation eller virksomhed.