SKABER EVALUERING VÆRDI?

HENT PROGRAM SOM PDF

For 10-15 år siden var evaluering forbeholdt store og betydningsfulde projekter. I dag er evaluering en integreret del af velfærdssamfundets praksis, og vi monitorerer, akkrediterer, dokumenterer aktiviteter, måler resultater og finder virksomme mekanismer som aldrig før. Men skaber evalueringen den værdi, vi håber på? Er evaluering det hele værd?

Som konsekvens af den øgede anvendelse har evalueringen som disciplin i en dansk velfærdskontekst udviklet sig meget, og evalueringens aktører (offentlige som private) er engagerede i diskussioner om evalueringsfeltets formål, metoder, teori, redskaber og anvendelse. Der er konsensus om, at evaluering er nødvendigt, men også om, at vi ikke skal evaluere for evalueringens skyld. Evaluering skal tjene et formål og skabe værdi. Men hvad er værdi? Hvordan skaber evalueringer værdi? For hvem er det værdifuldt? Hvordan sikrer vi, at evaluering skaber den værdi, vi ønsker?

På evalueringsområdet er det vores arbejde at dykke ned i store kompleksiteter og finde ud af, hvor skoen trykker eller hvor det store potentiale gemmer sig. Ofte samtidig med en forventning om, at vores viden danner et objektivt helhedsbillede, som gør det muligt at træffe beslutninger. Med så mange ressourcer, så meget kompleksitet og så mange opfattelser, er tiden inde til at diskutere værdiskabelsen ved evaluering. Vi har brug for gode eksempler, som viser klar værdiskabelse på flere niveauer, og samtidig skal vi turde lære af de projekter, som gav et mere tvivlsomt bidrag.

Med dette års tema ønsker Dansk Evalueringsselskab at invitere til en diskussion om værdi i og af evaluering. Vi vil gerne have jeres input til hvordan vi som evaluatorer forstår begrebet værdi, skaber værdi samt sikrer værdi i de forskellige dele af evalueringen og på forskellige niveauer.

Dette kunne eksempelvis være værdi på et strategisk/politisk niveau

Skaber vi den viden, vi og opdragsgiverne efterspørger? Gør den viden vi producerer os i stand til at udføre de handlinger, vi har brug forog ønsker? Er jagten på evidens ensbetydende med større værdi af evalueringerne? Hvad bruges evalueringsresultaterne til, hvis de overhovedet anvendes? Hvordan tilrettelægger vi en proces, hvor anvendelse og værdi er tænkt ind fra starten? Bliver indsatserne bedre af, at vi evaluerer? Gør evaluering beslutningstagerne bedre til at tage stilling til besparelser og drift? Står udgifterne forbundet med evaluering mål til de økonomiske fordele, der kan være ved at optimere indsatsen? Har vi brug for at evaluere evalueringen?

Eller værdi på det praksisnære niveau

I hvor høj grad har evalueringernes resultater indflydelse på praksis? Anvendes resultaterne til at forbedre praksis? Hvordan påvirker det praksis at skulle indsamle store mængder data? Giver de stærke og tunge validerede redskaber os god, valid data? Hvilke konsekvenser har det for borgeren at blive målt og vejet? Kan vi designe evalueringer, der understøtter borgers arbejde med sig selv?

Pris for tilmelding

Du kan som medlem af Dansk Evalueringsselskab (DES) deltage i konferencen til reduceret pris. Medlemskabet kan både tegnes personligt eller som firma/institution. Prisen er 900 kr. pr. år for et personligt medlemskab og 4500 kr. pr. år for et firma-/institutionsmedlemskab (her kan du sende 5 medarbejdere på konferencen til reduceret pris). Du har mulighed for at tegne et medlemskab ved Dansk Evalueringsselskab ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten her. Prisen for deltagelse i konferencen inklusiv forplejning (og konferencemiddag) eksklusiv overnatning er:

 

Medlemmer af DES Ikke medlemmer af DES
Læringsseminar (torsdag) 2000 2500
Hovedkonferencen (fredag-lørdag) 3550 4300
Hele konferencen (torsdag-lørdag) 4800 6000

Det maksimale antal deltagere i de enkelte seminarer og sessioner er begrænset, og tilmeldinger registreres efter først-til-mølle-princippet.

Vi beder dig være opmærksom på, at priserne også i år er eksklusiv overnatning. Du kan overnatte på Comwell Kolding, hvor konferencen afholdes. Pris per overnatning: 942 kr. for et enkeltværelse og 1242 kr. for et dobbeltværelse. Angiv koden *DES* ved bookning på hotellet. Du kan booke overnatning ved at kontakte Comwell Kolding på telefon: 0045 7636 1100 eller email: hotel.kolding@comwell.dk.


Dato: torsdag den 14. – lørdag den 16. september 2017

Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Afmelding:

Ved afmelding gælder følgende:
Til og med 31. juli: Gratis at afmelde
1. august – 11. august: Faktureres med 50% af konferencegebyret
12. august – 10. september: Faktureres med 75% af konferencegebyret
11. september og frem: Faktureres 100% af konferencegebyret


KONKURRENCE – TO GRATIS STUDENTERPLADSER

DES udlodder to gratis pladser til studerende på Årskonferencen 2017. Vinderne får fuld adgang til konferencen fredag til lørdag samt konferencemiddagen fredag aften. De studerende opfordres til at twitte og poste spændende pointer på DES’ LinkedIn gruppe under konferencen. Derudover skal de lave to korte resumeer med hovedpointer fra de oplæg som de fandt mest inspirerende og poste dem på LinkedIn gruppen efter konferencen.

For at deltage i konkurrencen skal du sende en ansøgning til jsr@dps.aau.dk senest d. 1. august 2017, hvor du beskriver din faglige baggrund og interesse for evaluering (max 20 linjer). Vinderne får en tilbagemelding fra bestyrelsen i august.