Fredag 15. september 2017

09:00-10:00: MORGENMADSBUFFET OG REGISTRERING

(for dem der ikke har deltaget i professionelle læringsseminar torsdag)

10:00-10:15: VELKOMST

10:15-11:30: PLENUM 1: MAKING TREATMENT COUNT: IMPROVING OUTCOME BY 65% WITHOUT HARDLY TRYING
Scott Miller Ph.D, Director, International Center for Clinical Excellence

11:30-11:45: PAUSE

11:45-12:45: PARALLELSESSION 1

SESSION 1A: WHAT IS FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) AND HOW DOES IT IMPROVE THE QUALITY AND OUTCOME OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICE?
Scott Miller Ph.D, Director, International Center for Clinical Excellence

SESSION 1B: EVALUERING SOM KATALYSATOR FOR METODEUDVIKLING OG EVIDENSBASERING AF EGEN PRAKSIS
Marie Stigaard Tølbøll, Senior Analytiker, Det Nationale Sorgcenter, Børn, Unge & Sorg
Preben Engelbrekt, Direktør, Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg

SESSION 1C: NÅR ORGANISATIONENS EVALUERINGER SKAL SKABE VÆRDI MED MERE END BLOT EVALUERINGSRESULTATET
Stephanie Bäckström, cand.psych. og partner, LEAD – enter next level

SESSION 1D: FIRE PERSPEKTIVER PÅ EVALUERING AF PROJEKTER OG PROGRAMMER
Per Svejvig, Associate Professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

SESSION 1E: ER POLITISKE BESLUTNINGER EVIDENSBASEREDE? AFLYST
Søren Bøllingtoft Knudsen, Fuldmægtig, Erhvervsministeriet

12:45-13:45 FROKOST OG CHECKIN PÅ HOTELLET

13:45-14:45: PLENUM 2: EN GOD EVALUERINGSFUNKTION – HVAD ER DET
Dorte Kabell, direktør for Kabell Konsulting ApS

14:45-15:00 PAUSE

15:00-16:00 PARALLELSESSION 2

SESSION 2A: I DIALOG MED FELTET- GIVER DET VÆRDI? ET PRAKSISEKSEMPEL FRA KØBENHAVNS KOMMUNE
Kamilla Damgaard, Analysekonsulent, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

SESSION 2B: EVALUERING SOM ET VIRKNINGSFULDT LEDELSESGREB I DAGTILBUD
Tommy Hansen, Lektor, Institut for ledelse og forvaltning, Professionshøjskolen Metropol
Kristian Gylling Olesen, Adjunkt, Institut for ledelse og forvaltning, Professionshøjskolen Metropol

SESSION 2C: ”HVORFOR F… ER EVALUERINGER SÅ FORSKELLIGE OG RAPPORTERNE SÅ LANGE?”
Andreas Sindal Stounbjerg, Fuldmægtig, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune
Runa Bjørn, Udviklingskonsulent, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune
Jeppe Bødker Thvilum, Fuldmægtig, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

SESSION 2D: HVORDAN SÆTTER VI VÆRDISKABELSE PÅ EVALUERINGSDAGSORDNEN?
Morten Greve, Chefkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

SESSION 2E: EVALUERING SOM MIDDEL TIL AT FORBEDRER ORGANISATIONERS PERFORMANCE OG LÆRINGSEVNE.
Conny Bauser, Direktør, cand.phil., ImpactResearch

16:00-16:15 PAUSE

16:15-17:15: PLENUM 3: ADFÆRDSDESIGN OG EVALUERING
Mikkel Holm Sørensen, Direktør, KL.7

17:15-17:30 PAUSE

17:30-18:15 GENERALFORSAMLING

18:45-19:30 VELKOMSTDRINK

19:30 KONFERENCEMIDDAG OG -FEST