Plenum 2

EN GOD EVALUERINGSFUNKTION – HVAD ER DET

Den institutionelle forankring og organisering af en evalueringsfunktion kan have stor betydning for, hvorvidt evaluering er i stand til at skabe værdi for organisationen. Derfor er der også internationalt udviklet en række standarder og kriterier, dels for hvad der karakteriserer den gode evalueringsfunktion, dels for hvordan man kan vurdere en sådan, hvilke parametre, hvilke metoder, etc. I seancen præsenteres og diskuteres  bl.a. OECD og FN systemets Peer Review Framework for Evalueringsfunktioner, samt de kriterier og metoder der anvendes til at vurdere disse i 26 internationale organisationer under Multilateral Organizations Performance Assessment Network (MOPAN).

Oplægsholder: Dorte Kabell, direktør for Kabell Konsulting ApS

Hent slides