SESSION 1D

Fire perspektiver på evaluering af projekter og programmer

Der eksisterer en række modeller til evaluering af projekter og programmer. Hver model bygger på et særskilt sæt af dimensioner, der fører til forskellige evalueringsresultater. Formålet med sessionen er at bidrage til evalueringsdebatten ved at præsentere et flerdimensionalt rammeværk bestående af fire perspektiver. De fire perspektiver spænder fra intern til ekstern benchmarking og fra klassiske evalueringsdimensioner som funktionalitet, tid og omkostninger til specifikke succeskriterier. Vores intention er, at dette rammeværk kan inspirere projekter og organisationer i deres bestræbelser på at levere relevante og værdigenererende projekter. Vi underbygger rammeværket med konkrete eksempler fra forskningsprojektet ”Project Half Double”.

Oplægsholder: Per Svejvig

Hent slides