SESSION 1B

Evaluering som katalysator for metodeudvikling og evidensbasering af egen praksis

Børn, Unge & Sorgs interne forskningsenhed har effektevalueret siden 2007, men vi havde et problem – vi vidste ikke, hvad vi målte effekten af. Den psykologiske behandling var bygget på tavs viden, som blev videregivet gennem sidemandsoplæring. Med udgangspunkt i de gode effektevalueringer fik vi finansieret Børn, Unge & Sorgs Evidensprojekt, som har til formål at gøre egne metoder evidensinformeret med henblik på, at de med tiden bliver evidensbaseret og implementeret i kommunalt regi. Et projekt som siden 2014 har beskrevet den nuværende praksis via forandringsteori og workshops samt forædlet praksis via litteraturstudie og som siden hen har projektet manualiseret og pilottestet de terapeutiske gruppemetoder. Vi evaluerer projektet med validerede redskaber og venteliste sammenligningsgruppe, contribution analysis og fidelitetsmålinger. Vores evalueringspraksis har ændret vores organisationskultur og herigennem styrket fagligheden hos vores psykologer og forbedret behandlingen af børn og unge.

Oplægsholdere: Marie Stigaard Tølbøll & Preben Engelbrekt

Hent slides