Session 2b

Evaluering som et virkningsfuldt ledelsesgreb i dagtilbud

I vores oplæg præsenteres et udviklings- og forskningsprojekt om, hvorledes bl.a. undervisning og eksperimenter med virkningsevaluering, programteori og udnyttelse af evalueringsviden skaber værdi som ledelsesredskaber, når faglig ledelse i dagtilbud fokuserer på børnenes perspektiv. Vi fokuserer på, hvordan anvendelsen af evaluering styrker lederes muligheder for at vejlede, rådgive og sætte faglige standarder ud fra evalueringsviden. Viden om det udbytte børnene får af den konkrete pædagogiske indsats: Evaluering skaber værdi for børnene, fordi evalueringsviden bliver afsættet for udvikling og forbedring af den faglige kvalitet i det enkelte dagtilbud. Virkningen af en given pædagogisk aktivitet ift. børnenes læring, trivsel og deltagelsesmuligheder er dermed drivmidlet i den kontinuerlige kvalitative forbedring og udvikling af institutionens pædagogfaglige indsatser.

Oplægsholdere: Tommy Hansen & Kristian Gylling Olesen

Hent slides