Session 2C

Hvorfor f… er evalueringer så forskellige og rapporterne så lange?

Om implementeringen af en fælles evalueringsmodel i en stor socialforvaltning. Hvordan sikrer vi, at evalueringer ikke blot bliver ritualer, men egentligt værdiskabende? Og hvordan kan de både anvendes i en praksismæssig, ledelsesmæssig og styringsmæssig sammenhæng? Det er spørgsmål, som vi i Socialforvaltningen i Aarhus Kommune på det seneste har været meget optaget af. Resultatet af overvejelserne er et fælles evalueringskoncept for hele forvaltningen med fokus på effekt. Konceptet indebærer bl.a. en styrket orientering mod tidlig måling, ledelsesmæssig bevidsthed og skalering og læring med henblik på at udbrede erfaringer til praksis. Men hvordan implementerer man et koncept, så det både opleves som værdiforøgende for borgere, praktikere, ledere og i sidste ende politikere? Vi vil på dette oplæg præsentere, hvordan det er gået med modellen og implementeringsstrategien, da den mødte virkeligheden. Hvad var eksempelvis de væsentligste drivkræfter og barrierer for implementeringen? Hvor mødte vi modstand, og hvad gjorde folk begejstrede? Med andre ord – hvad har vi lært?

Oplægsholdere: Andreas Sindal Stounbjerg, Runa Bjørn & Jeppe Bødker Thvilum

Hent slides