Session 2D

Hvordan sætter vi værdiskabelse på evalueringsdagsordenen?

Der er i disse år fokus på evaluering af effektskabelse – og det med god ret. Evalueringer, der kan udpege generelt virksomme indsatser, er naturligvis i høj kurs. Dette oplæg vil dog fremhæve en anden væsentlig dagsorden: Værdiskabelsen for den enkelte borger gennem en individuelt tilpasset indsats. Begrebet “værdi” udgør ud fra denne forståelse et væsentligt kontrapunkt til den effektorienterede tilgang – også fra en evalueringsfaglig synsvinkel. Dette oplæg vil for det første give et bud på en evalueringsrelevant forståelse og konkretisering af værdiskabelsesbegrebet. For det andet vil det – med afsæt i erfaringerne fra en nyligt afsluttet evaluering af projekt “patientansvarlig læge” i Region Midtjylland – lægge op til en diskussion af, hvordan evalueringer kan gribes an, når individuel værdiskabelse snarere end gennemsnitseffekter af en standardiseret indsats er evaluatorens (og velfærdsorganisationernes) ledemotiv.

Oplægsholder: Morten Greve

Hent slides