Lørdag 16. september 2017

09:00-10:00: PARALLELSESSION 3

SESSION 3A: HVORDAN KAN EN GOD DIALOG MELLEM EVALUATOR OG PROJEKTEJERE SIKRE ORGANISATORISK VIDEN?
Tobias Bühring, Senioranalytiker, Oxford Research A/S

SESSION 3B: SAMSPIL MELLEM KONKURRERENDE VIDENSKABSTEORETISKE PARADIGMER I FORSKNING OG EVALUERINGSPRAKSIS (Aflyst)
Lauge Neimann Rasmussen, Sundhedsvidenskabelig konsulent, Medicinrådet

SESSION 3C: KAN EVALUATOR VÆRE EN DEL AF INDSATSEN?
Stefan Brendstrup, Chefkonsulent og Ph.d., Pluss

SESSION 3D: BØRNEPERSPEKTIVER I EVALUERING – MED PÆDAGOGISKE LÆRINGSPLANER I DAGINSTITUTIONER SOM CASE
Jens H. Lund, Lektor og programkoordinator, VIA
Dina Dot Dalsgaard Andersen, Lektor, VIA

SESSION 3E RCT-STUDIE I PRAKSIS – ERFARINGER MED ET RCT-FORSKNINGSDESIGN I IMPLEMENTERINGEN AF FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT)
Robin Vikery, Specialkonsulent, Socialforvaltningen, Københavns Kommune
Bjarke Solkær, Chefkonsulent, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

10:00-10:15: PAUSE

10:15-11:15: PARALLELSESSION 4

SESSION 4A: FEEDBACKMØDER – ”EN METODE TIL LIVE FEEDBACK FRA BRUGERE”
Christine Lærke Witzke, Evalueringskonsulent, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden
Rikke Gut, Chefkonsulent, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden

SESSION 4B: HVORDAN KAN EVALUERING UD FRA EN FORANDRINGSTEORETISK TILGANG SKABE VÆRDI FOR BÅDE PROJEKTHOLDER, PROJEKTUDBYDER OG EVALUATOR?
Hans Jørgen Dam, Senior Manager, Epinion
Thomas Dyhr Vestergaard, Afdelingschef, Region Syddanmark

SESSION 4C: ANBEFALINGER MED GENNEMSLAGSKRAFT – HVORDAN SIKRES BEDRE EVALUERING, DER GØR EN FORSKEL I PRAKSIS?
Lars Skytte Petersen, Chefkonsulent, partner, DECIDE

SESSION 4D: HVORDAN MÅLER MAN LÆRING?
Jacob Brauner, Evalueringskonsulent, Region Hovedstaden

SESSION 4E: VIDENSINFORMERET PRAKSIS
Malene Skov Dinesen, Indehaver og chefkonsulent, Ineva

11:15-11:30 PAUSE

11:30-12:30 PLENUM 4: ”I´VE LOOKED AT CLOUDS FROM BOTH SIDES, NOW.” OM EVALUERINGS VÆRDISKABELSE OG DEN SKEPTISKE VENDING I EVALUERING
Peter Dahler-Larsen er professor på Institut for Statskundskab, KU, hvor han leder CREME (Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt).

12:30 AFSLUTTENDE FROKOST (GRAB-AN-GO)