PLENUM 4

10”I´VE LOOKED AT CLOUDS FROM BOTH SIDES, NOW.” OM EVALUERINGS VÆRDISKABELSE OG DEN SKEPTISKE VENDING I EVALUERING

Oplægsholder: Peter Dahler-Larsen er professor på Institut for Statskundskab, KU, hvor han leder CREME (Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt).