Session 3A

Hvordan kan en god dialog mellem evaluator og projektejere sikre organisatorisk viden?

Gennem et konkret eksempel illustreres det, hvordan en god dialog mellem projektejer og evaluator samt en vilje til at lære hos projektejer kan danne grundlag for organisatorisk læring, som har vist sig værdifuld i tilrettelæggelsen af nye indsatser. Oplægget giver et indblik i, hvordan en evaluering kan give organisatorisk læring, og hvordan denne sættes i spil i konkrete projekter.

Oplægsholder: Tobias Bühring

Hent slides