Session 3B

Samspil mellem konkurrerende videnskabsteoretiske paradigmer i forskning og evalueringspraksis

I forskningens verden bliver videnskabsteoretiske paradigmer ofte behandlet som uforenelige, mens evaluatorer i deres anvendelsesorienterede arbejde i stedet negligerer paradigmernes betydning. Denne session præsenterer to cases, som oplægsholderen selv er direkte involveret i og illustrerer, at den gængse praksis indenfor både forskningens og evalueringens verden bør nuanceres og kvalificeres. Først case er en evidensbaseret forskningsartikel om ikke-engelske studiers forsømte rolle i systematiske reviews fra Campbell Collaboration, der er inspireret af dekoloniseringsteorier. Den anden case udspringer af Medicinrådets arbejde med at vurdere klinisk merværdi af lægemidler for Danske Regioner, som indebærer en integration af interpretive og positivistiske perspektiver i én samlet evalueringpraksis. De to cases vil blive fulgt op af en diskussion af den unikke værdi i at skabe samspil mellem konkurrerende paradigmer for at inspirere en frugtbar vej fremad.

Oplægsholder: Lauge Neimann Rasmussen