Session 3C

Kan evaluator være en del af indsatsen?

Ofte tænkes evaluering som noget, der gennemføres til sidst og i armslængde. Som en slags faglig revision, der opererer på vegne af finansieringskilderne og har til opgave at kontrollere om anvendelsen af midlerne har været faglig kvalificeret og forsvarlig. Det kan være helt relevant i nogle situationer. Men i mange sammenhænge vil det være en dårlig udnyttelse af den ressource, som en evaluator kan være for en indsats eller et projekt. Mulighederne for at øge værdien af evaluering øges, hvis man som evaluator tør involvere sig, bringe sin faglighed i spil og bidrage til at indsatsen lykkes bedst muligt. Det er ikke mindst relevant i situationer, hvor der er udviklingselementer i den indsats, der skal evalueres – og det er der ofte (oftere end de projektansvarlige tør sige højt). Men rollen som ”kritisk ven” af indsatserne er ikke uden dilemmaer, og dem vil oplægget lægge op til en drøftelse af.

Oplægsholder: Stefan Brenstrup

Hent slides