Session 3D

Børneperspektiver i pædagogisk evaluering – med læringsplaner i daginstitutioner som case

I oplægget præsenteres et aktuelt forskningsprojekt: ”Professionelle forholdemåder i evaluering”. Projektet undersøger, hvorledes børneperspektiver konstrueres og anvendes i en kommunes evalueringspraksis i forbindelse med evaluering af pædagogiske læreplaner i daginstitutioner. Hele styringskæden undersøges. Projektets datagrundlag hentes fra observationer, interview og dokumentanalyser på forvaltningsniveau, de involverede ledelseslag samt praksis på institutionsniveau. Projektet foregår i regi af VIA, Forskningsprogrammet: Evaluering, dokumentation og evidens. De foreløbige resultater peger i retning af, at børneperspektiver – trods mange gode viljer – fremtræder som et både meget varieret og implicit fænomen i pædagogisk evaluering i den kommunale styringskæde.

Oplægsholdere: Jens H. Lund & Dina Dot Dalsgaard Andersen

Hent slides