Session 3E

RCT-studie i praksis – Erfaringer med RCT-forskningsdesign i implementeringen af Feedback Informed Treatment

Københavns Kommune implementerer Feedback Informed Treatment (FIT) i bostøtteindsatsen. Indsatsen består af støtte til udsatte borgere i eget hjem, og FIT bruges til at udvikle bostøtten gennem systematisk feedback fra borgerne. Effekten af at implementere FIT evalueres i et RCT-studie med tilfældig udvælgelse af indsats- og kontrolgruppe. Designet stiller en række metodiske krav, der har indflydelse på, hvordan man griber implementeringen an. Sessionen handler om vores erfaringer med implementering af FIT og udfordringer i praksis, når RCT-design og implementering skal spille sammen. Hvilke problemstillinger har vi mødt? Og hvordan har vi i praksis grebet implementeringen an? På sessionen lægges op til en diskussion af, hvordan man kan arbejde med implementering i kombination med et RCT-design.

Oplægsholdere: Robin Vikery & Bjarke Solkær

Hent slides