Session 4A

Feedbackmøder – En metode til live feedback fra brugere

Et feedbackmøde foregår ved, at en brugergruppe bliver interviewet om deres oplevelser og erfaringer, mens personalegruppen sidder i samme rum og lytter. En brugergruppe kan f.eks. være patienter på en sygehusafdeling. Efterfølgende bliver personalegruppen interviewet om, hvad de har hørt, og hvilke overvejelser det giver anledning til. Feedbackmødet har den fordel, at personalet lytter til brugernes oplevelser direkte, og at brugerne efterfølgende oplever, at deres feedback er blevet hørt af personalet. Et feedbackmøde kan følges op af en workshop, hvor personalegruppen arbejder med brugernes input og iværksætter konkrete ændringer. På sessionen får deltagerne konkret viden om feedbackmøder som metode og opfølgende workshops. Der vil blive givet eksempler på praktiske erfaringer. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har afviklet over 80 feedbackmøder siden 2009 på sygehusafdelinger og i kommunalt regi.

Oplægsholdere: Christine Lærke Witzke & Rikke Gut

Hent slides