Session 4B

Hvordan kan evaluering ud fra en forandringsteoretisk tilgang skabe værdi for både projektholder, projektudbyder og evaluator?

Politiske organisationer og offentlige/private fonde bruger mange midler på kortvarige indsatser og projekter på velfærdsområdet. Hensigten med midlerne er at skabe langsigtede og blivende resultater og værdi, men der følges ikke altid systematisk op på virkningen og læringen. I dette oplæg fortæller vi om Epinion og Region Syddanmarks erfaringer med forandringsteoretisk baseret evaluering af projekter under regionens uddannelsespulje. Vi vil give vores bud på, hvordan man kan dokumentere virkningen og læringen på en systematisk facon. Samtidig sikrer modellen fælles ejerskab til og kommunikation af den ønskede forandring. I oplægget vil vi præsentere evalueringsmodellen med udgangspunkt i konkrete projekter fra uddannelsespuljen. Fokus vil dels være på de værdier, herunder læringen og forankringen af viden, som evalueringsmodellen skaber, og dels på udfordringerne ved denne type evalueringer set fra de forskellige parters synspunkter.

Oplægsholdere: Hans Jørgen Dam & Thomas Dyhr Vestergaard

Hent slides