Session 4C

Anbefalinger med gennemslagskraft – Hvordan sikres bedre evaluering, der gør en forskel i praksis?

Anbefalinger er ofte en integreret del af en evalueringsproces. Mange evalueringsrapporter indeholder anbefalinger. Men kan anbefalingerne bruges til noget, og gør de en forskel i forhold til praksis? Hvordan laver vi bedre anbefalinger? Disse spørgsmål vil blive belyst i oplæget. Der tages bl.a. udgangspunkt i en beretning fra Rigsrevisionen om statens anvendelse af evalueringer (Rigsrevisionen, RB A302/05), hvori det på baggrund af en gennemgang af 26 evalueringer blev konkluderet, at anbefalingerne i flere evalueringer er udgiftsforøgende, og at de kan ikke implementeres umiddelbart, uden at anbefalingerne konkretiseres, og at de budgetmæssige konsekvenser analyseres nærmere. Gennemgangen af evalueringerne viste, at visse anbefalinger går igen i mange af rapporterne. Dette er tilfældet, selv om evalueringerne vedrører vidt forskellige emner og områder. Det vil blive belyst, hvorfor anbefalinger i evalueringer kan være vanskelige at lave og gøre relevante for praksis, så de skaber reel værdi for bestillerne af evalueringer. Dette belyses med udgangspunkt i anbefalinger fra en række evalueringsrapporter, som bl.a. COWI og DECIDE har gennemført. Oplægget vil også komme med forslag til, hvordan evaluator kan komme med gode og anvendelsesorienterede anbefalinger, der skaber værdi for bestillerne. Jeg vil argumentere for, at det kræver en indgående forståelse af sektor og kontekst, hvis evaluator skal kunne formulere gode og anvendelsesorienterede anbefalinger. Jeg vil ligeledes argumentere for, at evaluator skal ”vove pelsen” og droppe de generaliserende anbefalinger (som ikke er farlige), men i stedet formulere konkrete, kontekstafhængige og omsættelige anbefalinger.

Oplægsholder: Lars Skytte Petersen

Hent slides