Session 4D

Hvordan måler man læring?

Som mange uddannelsesforskere har påpeget, er et af de mest centrale spørgsmål inden for uddannelses-evaluering, hvorvidt studerende, elever og kursister opnår læring. Men hvordan måler man læring? Dette oplæg tager udgangspunkt i et igangværende randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor sygeplejersker, ansat i Region Hovedstaden, tildeles enten e-læring i smertevurdering hos patienter eller kontrolgruppe uden læringsmodul. Efter indsatsen måles læringen med standardiserede spørgeskemaer, BWPKQ – Brockopp and Warden Pain Knowledge Questionnaire og KASRP – Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain. Formålet er at estimere læringsniveauet efter kurset. Med udgangspunkt i denne undersøgelse diskuteres metodevalg, herunder potentiel bias ved forskellige undersøgelsesdesigns til evaluering af læring.

Oplægsholder: Jacob Brauner

Hent slides