Session 4E

Vidensinformeret praksis

Med afsæt i en ny bog, der udkommer i sommeren 2017, vil dette konferenceoplæg introducere tænkningen og de konkrete greb i vidensinformeret praksis. Det at arbejde vidensinformeret handler om en insisteren på at bygge projekter, indsatser og beslutninger på viden frem for holdninger, fornemmelse og synsninger. I denne tid hvor ’alternative fakta’ og politiske dagsordener fylder mere end nogensinde før, har vi en demokratisk forpligtelse til at etablere viden og forholde os til virkeligheden. Det er her, evalueringsfeltet kan bidrage med værdi. Med afsæt i evaluativ tænkning, kan vi stille os kritisk tænkende og nysgerrige over for vores omverden, og igennem en række helt konkrete greb kan vi etablere solid viden, som muliggøre større værdi af vores indsatser. Det handler om at arbejde på en helt ny og værdiskabende måde med de elementer, som evalueringsfeltet bygger på.

Oplægsholder: Malene Skov Dinesen

Hent slides