Seminar 1

Virkningsevaluering uden for comfortzonen

Virkningsevaluering har vundet udbredelse. Nu udfordrer virkningsevaluering sine egne hidtidige grænsebetingelser. Hvis man i innovative sammenhænge har brug for dynamiske programteorier, og hvis forskellige programteorier cirkulerer blandt interessenterne, er virkningsevaluering så stadig gavnlig? Læringsseminaret vil være overvejende teoretisk og deltagerne vil få nye tips og vinkler på virkningsevaluering.

Oplægsholder: Peter Dahler-Larsen