Seminar 10

Måling af effekter

Læringsseminaret giver deltagerne en indføring i, hvordan man måler effekter. Startende med logik bag lodtrækningsforsøg gennemgås to almindelige kvasi-eksperimentelle metoder, når lodtrækningsforsøg ikke haves: Instrumentvariabel og regression discontinuity design. Der lægges vægt på praktiske eksempler og intuitiv forståelse. Det supplerer sidste års læringsseminar med fokus på matching-analyser, men alle kan deltage.

Oplægsholdere: Rasmus Højbjerg Jacobsen & Iben Bolvig

Hent slides