Seminar 11

Evaluering af udviklingskapacitet – Et redskab til at skabe blivende forandringer

Inden for skoleudvikling er der internationalt opstået et stærkt fokus på opbygning af kapacitet for udvikling som en måde at skabe blivende forandringer i praksis. I erkendelse af at forandringsprocesser ofte er komplekse og betinget af mange faktorers indflydelse, har man udviklet en lang række redskaber og modeller til at belyse samspillet mellem disse faktorer over tid. På dette seminar præsenteres en af disse modeller, som er blevet anvendt i en række udviklingsprojekter (se fx ISI2015.dk) til at designe og gennemføre evalueringer, som medvirker til at sikre blivende forandringer. Deltagerne vil udforske mulighederne og begrænsningerne i at fokusere på kapacitetsopbygning som et led i evalueringer.

Oplægsholdere: Jan Sølberg & Karin Mortensen

Hent slides