Seminar 12

Redskaber til datainformeret praksis i uddannelse

Datainformeret praksis er blevet et buzz-word i uddannelsessektoren. Der er tre typer data, som giver mening: Måling af tilstedeværelse (fx sygefravær lærere/elever), af kognitive- (fx nationale test) og ikke-kognitive færdigheder (f.eks. trivsel). NordicMetrics/Epinion arbejder på at udvikle og udbrede kendskabet til redskaber til skolers, især læreres, anvendelse af data i deres praksis. Læringsseminaret sætter fokus på redskaber (og hands-on oplevelser med disse) til måling af progression i de nationale test og måling af udvikling i livsfærdigheder (robusthed, motivation, selvtillid, engagement mv.), som forskning (af blandt andre James Heckman) har vist, udgør fundamentet for succes i beskæftigelse, uddannelse og livet som sådan.

Oplægsholdere: Jacob Wandall & Christian Fisher Vestergaard

Hent slides