Seminar 13

Hvordan bliver evaluering mere end et afdansningsbal?

Hvordan skaber evaluering værdi i forhold til at sprede innovationer på tværs af den offentlige sektor? Center for Offentlig Innovations Innovationsbarometer viser, at evaluerede innovationer i højere grad søges spredt. Men hvordan sikrer vi, at vi allerede i evalueringsarbejdet har relevante spredningshandlinger for øje? På læringsseminaret arbejder vi med afsæt i Center for Offentlig Innovations viden om spredning og evaluering samt praksiserfaringer fra bl.a. Københavns Kommune om hvilke helt konkrete fokuspunkter, der skal være i evalueringen for at øge spredningspotentialet. Med afsæt i et teori- og praksisbaseret oplæg om grundbegreber, potentialer og udfordringer, vil der være gruppearbejde, diskussioner og plenumdialog om emnet. Deltagerne kan forvente at blive inspireret til konkrete evaluerings- og spredningshandlinger, der kan omsættes i egen praksis.

Oplægsholdere: Lene Krogh Jeppesen & Helle Vibeke Carstensen

Hent slides