Seminar 2

Inddragende evalueringsprocesser

Vi observerer i stigende grad et ønske om at indhente viden om borgeres eller medarbejderes oplevelser med en given indsats, idet denne viden kan være med til at kvalificere beslutninger fremadrettet i organisationen og samtidig intensivere og styrke samarbejdet mellem eksempelvis borgere og kommune. Der er derfor et behov for at styrke kompetencerne til at arbejde inddragende og processuelt med evalueringer. På dette læringsseminar sættes scenen for inddragende evalueringsprocesser og et bredt funderet ejerskab. Vi giver vores bud på, hvordan informanter og andre relevante aktører kan bidrage til evalueringen både på forkant, undervejs og når evaluerings fund skal blive til forbedret praksis. Læringsseminaret består både af konkrete casefortællinger, refleksion og drøftelser i grupper samt afprøvning af greb.

Oplægsholdere: Amalie Agerbæk & Ditte-Marie Tehrani

Hent slides