Seminar 3

SØM: Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Der er i de senere år kommet fokus på sociale indsatser som investeringer, der udover at give en forbedret livskvalitet for borgeren også kan give et fremtidigt økonomisk afkast. KORA-Incentive udvikler for Socialstyrelsen den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM), der kan bruges til at vurdere de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser. Modellen vil være klar til brug ultimo 2017. SØM består af en række redskaber, der hver for sig og tilsammen kan bidrage til at få viden om sociale indsatsers omkostninger, effekter og økonomiske gevinster. På læringsseminaret introduceres deltagerne til modellen og redskaberne, og der bliver mulighed for at afprøve modellen i form af mindre cases samt at diskutere disse i grupper og plenum.

Oplægsholdere: Bolette Pedersen & Rasmus Højbjerg Jacobsen

Hent slides: Seminar 3 – Den socialøkonomiske investeringsmodel, SØM og Seminar 3 – Effekter og konsekvenser i SØM’s vidensdatabase