Seminar 4

Mixed Methods: Teori og Praksis

Kombinationer af kvantitative og kvalitative metoder efterspørges ofte, men hvordan gør man det egentligt i praksis, og hvad egner mixed methods sig til? Der findes en lang række forskellige måder at kombinere metoder og både valget af design og datatyper kan have stor betydning for hvad der egentlig kan vindes ved mixed methods. Dette læringsseminar giver et oveblik over de forskellig mål og metodekombinationer der kendetegner mixed methods og giver – med udgangspunkt i eksempler – indblik i hvor, hvordan og hvornår man bør vælge at bruge flere metoder samt et sæt af redskaber til at designe mixed methods projekter.

Oplægsholder: Morten Frederiksen

Hent slides