Seminar 5

Professionalisering af evaluering?

Hvordan kan vi som evaluatorer og deltagere i et multidisciplinært felt arbejde med professionalisering? Professionaliseringsdiskussionen er kontroversiel. Kan vi (som f.eks. i USA) opstille principper for evaluering uden at udelukke værdifulde bidrag og aktører i feltet? Diskussionen fortsætter på dette læringsseminar med afsæt i et initiativ taget af det europæiske evalueringsselskab. Det har lanceret en model for opkvalificering af os som evaluatorer. Modellen indebærer, at man som evaluator får feedback på egen evalueringspraksis og udarbejder en udviklingsplan for videre udvikling. På læringsseminaret vil vi diskutere professionaliseringsbølgen og særligt den europæiske ordning. Vi vil arbejde praktisk med de første trin i den europæiske model for at kunne vurdere, om modellen er brugbar i Danmark.

Oplægsholder: Mads Teisen

Hent slides