Seminar 6

Evaluering: Hands on – Lær at arbejde effektivt med dine evalueringer

I arbejdet med evalueringer er der udfordringer, man støder på gentagne gange. På denne workshop vil vi dele vores erfaringer med hands on udførsel af evalueringer. Fokus er på, hvordan du med en pragmatisk tilgang kan udføre din evaluering fra start til slut med et godt resultat. Det er ofte oplevet, at der i evalueringsperioden sker en glidning, således at perspektiver og tilgange ændrer sig. På workshoppen vil du få redskaber til at forholde dig til dette, arbejde mod det og hvis det er en uundgåelig glidning bruge det til evalueringens fordel. På denne workshop vil vi give indsigt i hvordan du kan øge værdien af dine evalueringer, og du vil få viden og redskaber til at se på og agere i forhold til omkostningseffektivitet; både i forhold til økonomi og timer, men også i forhold til hvor meget evalueringer kan slide på organisationer. Workshoppen vil være en kombination af oplæg og øvelser, der med afsæt i oplevede situationer behandler de udfordringer, man støder på i evalueringssammenhæng.

Oplægsholdere: Niels Peter Mortensen & Sigurd Lauridsen

Hent slides