Seminar 7

Virkningsevaluering i teori og praksis – Fælles udfordringer og nye løsninger?

Virkningsevaluering har efterhånden vundet bred anerkendelse og udbredelse i Danmark og udlandet. Veludførte virkningsevalueringer bidrager med brugbar viden, men ikke alle forsøg er lige vellykkede. Dette læringsseminar henvender sig til evaluatorer, som har erfaring med eller er bekendt med virkningsevaluering og programteorier. På seminaret diskuterer vi typiske faldgrupper ved virkningsevaluering, og der gives konkrete bud på, hvordan de kan imødekommes. Hvordan finder man mekanismer? Hvordan tester man dem? Og hvornår kan man overhovedet kalde en evaluering en virkningsevaluering? Deltagerne vil blive inddraget i gruppeøvelser, hvor egne erfaringer relateres til problemstillinger ved virkningsevaluering.

Oplægsholdere: Rasmus Ravn, Thomas Bredgaard & Julia Salado-Rasmussen

Hent slides