Seminar 9

Process-tracing som evalueringsmetode

Hvordan kan man evaluere effekter af programmer uden brug af eksperimenter (randomized controlled trials)? Her er process-tracing som casestudiemetode et vigtigt redskab til at analysere, hvordan processer fungerer (eller ikke fungerer) i virkelige cases. Læringsseminaret vil introducere de væsentligste elementer af process-tracing som evalueringsmetode. Fokus er på den detaljerede teoretisering af en kausalproces samt udvikling og evaluering af empiriske beviser for hvert led af processen understøttet af en Bayesiansk-inspireret logik. Seminaret vil også sammenligne process-tracing med andre teoribaserede evalueringsmetoder som ’Theory of Change’. Deltagerne vil blive inddraget løbende gennem små øvelser og diskussioner.

Oplægsholder: Derek Beach

Hent slides